logo Logowanie
 
Słówko: XML

medicine

  
Wymowa: M EH D AH S AH N

Tłumaczenia

czary, lek, lekarstwo, medycyna

Zobacz również: medicate


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik medicine ma następujące znaczenia:

  1. practice of medicine, medicine - ( the learned profession that is mastered by graduate training in a medical school and that is devoted to preventing or alleviating or curing diseases and injuries )
  2. music, medicine - ( punishment for one's actions )
  3. medication, medicament, medicinal drug, medicine - ( (medicine) something that treats or prevents or alleviates the symptoms of disease )
    lekarstwo
  4. medical specialty, medicine - ( the branches of medical science that deal with nonsurgical techniques )
Czasownik medicine ma następujące znaczenia:
  1. medicate, medicine - ( treat medicinally, treat with medicine )


Przykłady

If any of these symptoms occur while you are taking the medicine, consult your doctor immediately..
Laughter is the best medicine.Śmiech jest najlepszym lekarstwem.
Mary has her heart set on studying veterinary medicine, although her parants do not approve of her decision.Mary upiera się przy studiowaniu weterynari chociaż jej rodzice nie pochwalają jej postanowienia.
Progress had stopped long ago, technology and medicine were declared sacrilegious and society was back into the middle ages..
She is a doctor, but is unable to practise medicine in her own country..
She knows quite a lot about herbal medicines..
Take two spoonfuls of medicine at mealtimes..
That's pretty strong medicine!Drastyczny środek!
The 1987 Nobel Prize in medicine was awarded to S. Tonegawa from Japan.W 1987 roku Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny została przyznana S. Tonegawie z Japonii.
The 2010 Nobel Prize in medicine was awarded to Robert Edwards for the development of in-vitro fertilization.W 2010 roku Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny została przyznana Roberto Edwardsowi za rozwuje metody sztucznego zapłodnienia in vitro.
The medicine tasted horrid..
The medicine won't cure her - it merely stops the pain..
There are a multitude of examples of patients having come to harm through the use of prescribed medicines..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
NewHeadway01/02
health
Habits and condiments.
callan VIII
New Friends 2 - Unit 16
Tajron5module
Adrian11zdrowie1cz


Zmiany w tłumaczeniu

To słówko ma zgłoszony błąd w tłumaczeniu.


Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować