logo Logowanie
 
Słówko: XML

follow

  
Wymowa: F AA L OW

Tłumaczenia

podążyć za, pójść za

Zobacz również: stick to


Grupy znaczeniowe

Czasownik follow ma następujące znaczenia:

 1. keep up, keep abreast, follow - ( keep informed )
 2. conform to, follow - ( behave in accordance or in agreement with )
 3. stick to, stick with, follow - ( keep to )
 4. follow - ( grasp the meaning )
 5. trace, follow - ( follow, discover, or ascertain the course of development of something )
 6. play along, accompany, follow - ( perform an accompaniment to )
 7. take after, follow - ( imitate in behavior )
 8. travel along, follow - ( travel along a certain course )
 9. follow - ( to travel behind, go after, come after )
 10. pursue, follow - ( follow in or as if in pursuit )
 11. surveil, survey, follow - ( keep under surveillance )
 12. adopt, espouse, follow - ( choose and follow )
 13. succeed, come after, follow - ( be the successor (of) )
 14. be, follow - ( work in a specific place, with a specific subject, or in a specific function )
 15. watch, observe, watch over, keep an eye on, follow - ( follow with the eyes or the mind )
 16. comply, abide by, follow - ( act in accordance with someone's rules, commands, or wishes )
 17. follow - ( adhere to or practice )
 18. follow - ( accept and follow the leadership or command or guidance of )
 19. come, follow - ( to be the product or result )
 20. postdate, follow - ( be later in time )
 21. fall out, follow - ( come as a logical consequence )
 22. come after, follow - ( come after in time, as a result )
 23. follow - ( be next )
 24. follow - ( to bring something about at a later time than )


Przykłady

A period of political instability followed the civil war.Po wojnie domowej nastąpił okres politycznej niestabilności.
After daring her and agreeing to her dare we booked a hotel for the following friday and she went out on the pull..
Among other things, there has been a lively debate during the past five years, between those who have been proving that most of the symptoms of post-concussion syndrome also follow general orthopedic injury, and those who have been proving that cognitive symptoms (especially attention and executive functioning) distinguish brain injuries from orthopedic injuries..
At 11 am we shall have a guided tour of the Pottery works followed at noon by a buffet lunch..
Do you follow me?Rozumiesz?
Following definitive disclosure, this trader continued to contest the appropriateness of the USA as analogue country claiming that the data provided by the USA producer would be difficult to verify because this company had ceased to produce in the USA, and therefore this data may not be reliable.Po przedstawieniu ostatecznych wniosków wymieniony przedsiębiorca handlowy nadal kwestionował odpowiedniość USA jako kraju analogicznego, twierdząc, że dane dostarczone przez producenta z USA będą trudne do sprawdzenia, ponieważ to przedsiębiorstwo zaprzestało produkcji w USA i w związku z tym dane mogą być niewiarygodne.
For at the time when the new economic order was beginning, the doctrines of rationalism had already taken firm hold of large numbers, and an economic science alien to the true moral law had soon arisen, whence it followed that free rein was given to human avarice..
He followed up his success with the opening of another five factories.Po tym sukcesie otworzył kolejne pięć fabryk.
He set the standard for others to follow.Wyznaczył innym wzór do naśladowania.
Hundreds of cars tailed back in both directions followingSetki samochodów ciągneło się w obu kierunkach.
I chose salad and followed it with fish.Wybrałem sałatkę, a następnie zamówiłem rybę.
I don't quite follow your drift.Nie całkiem rozumiem, o co ci chodzi.
I follow your drift.Rozumiem, o co ci chodzi.
I followed up my swim with a sauna.Po basenie poszedłem do sauny.
I think I'm being followed.Wydaje mi się, że jestem śledzony.
If you follow me.Jeśli rozumiesz, co mam na myśli.
If you follow my meaning.Jeśli rozumiesz, co mam na myśli.
If you follow this argument to its logical conclusion, the only people who would pay taxes would be those who are too poor to contribute significantly to the economy.Jeśli pójdziesz tym tokiem rozumowania aż do końca to jedynymi ludzmi, którzy zapłaciliby podatki są ci, którzy są zbyt biedni, aby mieć znaczący wpływ na ekonomię.
In the days that followed I had bought the album, locked myself in the basement with the headphonesW ciągu następnych dni kupiłem ten album zamknołem się w suterenie z słuchawkami na uszach.
It doesn't follow that they should be forced to do so.Nigdzie nie jest powiedziane, że powinni być zmuszonym tak zrobić.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 7
b2 unit1


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować