logo Logowanie
 
Słówko: XML

skill

  
Wymowa: S K IH L

Tłumaczenia

umiejętność, wprawa, zręczność

Zobacz również: science


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik skill ma następujące znaczenia:

  1. science, skill - ( ability to produce solutions in some problem domain )
  2. accomplishment, acquirement, acquisition, attainment, skill - ( an ability that has been acquired by training )


Przykłady

I disaffect unskillful corrupter..
I hope to hone my skill in photography during the process..
I joined many online forums, some helpful, some just fun; but they all helped me to hone my skills as a photographer..
It takes great skill to weave a basket from rushes.To wymaga niezwykłych umiejętności, aby wypleść koszyk z sitowia.
It takes great skill to weave a basket out of rushes.To wymaga niezwykłych umiejętności, aby wypleść koszyk z sitowia.
It took years to hone my skills as professional photographer..
It's difficult to pinpoint how I learned the skills.Trudno dokładnie określić, jak zdobyłem te umiejętność.
Looking ahead a few years, there's going to be a shortage of skilled workers.Patrząc kilka lat w przyszłość, będzie brakować wykwalifikowanych robotników.
New technology often makes old skills and even whole communities redundant..
Schools have to deliver the core skills..
She has created an intriguing story by skillfully interweaving fictional and historical events..
Since then she has excelled herself in her industry, pushing herself to constantly improving her skills.Od tego czasu przechodzi samą siebie w pracowitości, wysilając się, żeby stale podnosić swoje umiejętność.
Skill doesn’t come into it.Umiejętności nie mają tu nic do rzeczy.
Skilled workers are like gold in the engineering industry..
So far as I'm aware there is no way to reallocate stats, skills, or talents..
Take Fr. Bill McDonough whose accounting skills have helped him stash away over 200 million dollars of the church's money..
The aim of the course is to equip people with the skills necessary for this job.Celem kursu jest wykształcenie w uczestnikach umiejętności niezbędnych w tej pracy.
The footballer Paul Gascoigne is to host a Channel 4 television series on soccer skills..
The successful candidate will have excellent typing skills as well as an excellent command of Afrikaans and English..
There is a shortage of skilled manpower in the computer industry.Występuje niedobór wykwalifikowanej siły roboczej w przemyśle komputerowym.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 20
The Mind
NewHeadway07
Mieszanka słówek 1
Hania 1
Callan-Stage10


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować