logo Logowanie
 
Słówko: XML

job

  
Wymowa: JH AA B

Tłumaczenia

posada, praca, praca, robota, za którą otrzymuje się wynagrodzenie, zawód

Zobacz również: task


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik job ma następujące znaczenia:

 1. job - ( a damaging piece of work )
 2. job - ( the performance of a piece of work )
 3. occupation, business, line of work, line, job - ( the principal activity in your life that you do to earn money )
 4. job - ( the responsibility to do something )
 5. task, chore, job - ( a specific piece of work required to be done as a duty or for a specific fee )
 6. caper, job - ( a crime (especially a robbery) )
 7. job - ( a workplace )
 8. job - ( an object worked on )
 9. job - ( (computer science) a program application that may consist of several steps but is a single logical unit )
 10. Book of Job, job - ( a book in the Old Testament containing Job's pleas to God about his afflictions and God's reply )
 11. job - ( any long-suffering person who withstands affliction without despairing )
 12. job - ( a Jewish hero in the Old Testament who maintained his faith in God in spite of afflictions that tested him )
 13. problem, job - ( a state of difficulty that needs to be resolved )
Czasownik job ma następujące znaczenia:
 1. speculate, job - ( invest at a risk )
 2. job - ( work occasionally )
 3. subcontract, farm out, job - ( arranged for contracted work to be done by others )
 4. job - ( profit privately from public office and official business )


Przykłady

A car goes with the job.W tej pracy przysługuje samochód.
A job in the upper echelons of the Civil Service.Stanowisko wyższego szczebla w administracji państowej.
A job like that is completly beyond his reach.Praca jak ta jest dla niego całowice nieosiągalna.
A single company can close a factory, eliminating 74,000 jobs in one fell swoop.Jedna firma może zamknąć fabrykę, likwidująć za jednym zamachem 74000 miejsc pracy.
After she had left school, she found a job as a secretary.Po ukończeniu szkoły znalazła pracę jako sekretarka.
After three years in the job she began to get itchy feet..
After twenty years in the same job, my uncle has decided to pull up stakes and go to live in Australia.Po dwudziestu latach w tej samej pracy mój wujek postanowił, że spakuje manatki i zamieszka w Australii.
As long as no problems arise we should get the job finished by Fraiday.Pod warunkiem, że nie pojawią się żadne problemy powinniśmy w piątek skończyć robotę.
Dennis is a bit of a plodder, but he gets the job done in the end..
Do you get about much in your job?Czy dużo podróżujesz służbowo?
Don't teach me my job, sonny!Nie będziesz mi, synku, mówił, co mam robić!
Except for her young age, she would be perfect for the job.Gdyby nie jej młody wiek, idealnie nadawałaby się na to stanowisko.
Fuck squeegee men dirtying up the clean windshield of my car. Get a fucking job!.
Given half a chance I'd leave this job today.Przy najmniejszej okazji, odszedłbym z tej pracy już dziś.
Have you considered what you'll do if you don't get the job?Czy zastanawiałeś się, co zrobisz, jeśli nie znajdziesz pracy?
Having never been to New York City before, Courtney Duffey came to Manhattan for a new job and had two days to find an apartment..
He bust his arse for ten years in that job and got no thanks for it.Przez dziesięć lat flaki sobie wypruwał w tej robocie i nawet nie podziękowali mu za to.
He couldn't conceive of a time when he would have no job..
He did a thorough job on the repair work.Naprawił wszystko co trzeba.
He freaked out when he heard he'd got the job..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 13
office
Callan-Stage06
Callan-lesson 77
New Headway Elementary - Unit 6
BBC part 1
b2 unit2
New Friends 2 - Unit 13


Zmiany w tłumaczeniu

To słówko ma zgłoszony błąd w tłumaczeniu.


Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować