logo Logowanie
 
Słówko: XML

temperature

  
Wymowa: T EH M P R AH CH ER

Tłumaczenia

atmosfera, ciepłota, gorączka, temperatura


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik temperature ma następujące znaczenia:

  1. temperature - ( the degree of hotness or coldness of a body or environment (corresponding to its molecular activity) )
    gorączka
  2. temperature - ( the somatic sensation of cold or heat )


Przykłady

I felt her forehead and knew that she had a temperature.Dotknołem jej czoła i wiedziałem, że ma gorączkę.
I was dead set against having an x-ray done, but I agreed to have my temperature taken.Byłem zdecydowanie przeciwny, aby zrobiono mi prześwietlenie, ale zgadzłem się na mierzenie temperatury.
In July the temperature shoots up to 35 degrees.W lipcu temperatura podskakuje do 35 stopni.
Poland has seen temperatures as low as -25C and its largest river has frozen solid.Polska spotkała się z tak niskimi temperaturami jak -25C i jej największe rzeki zamarzły na dobre.
Rock is weathered by the action of ice and changes in temperature..
She has a slight temperature.Ma lekką gorączkę.
Temperatures approaching 100° F.Temperatury dochodzące do 100° Fahrenheita.
Temperatures are well up in the twenties.Temperatura znacznie przekracza 20 stopni.
The contraction of metals in low temperaturesKurczenie się metali w niskich temperaturach
The nuclear winter that followed made things worse, decimating the few survivors, but little by little and as the dust settled back onto the planet’s surface, the greenhouse effect took over and the temperature rose sharply causing fires and drying out the sparse vegetation that was left..
The temperature varies between 10 and 14.Temperatura waha się pomiędzy 10 i 14.
This plant can withstand low temperatures.Ta roślina jest wytrzymała na zimno.
Two days have passed since my temperature returned to normal, but I am still coughing..
Use a thermometer to gauge the temperature..
Water freezes to ice at a temperature of 0°C..
Your sweater will shrink if you wash it at too high a temperature..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 14
weather
Callan-Stage 05
Madzia7unit
Tajron5module


Zmiany w tłumaczeniu

To słówko ma zgłoszony błąd w tłumaczeniu.


Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować