logo Logowanie
 
Słówko: XML

staff

  
Wymowa: S T AE F

Tłumaczenia

grono nauczycielskie, personel, pracownicy, sztab


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik staff ma następujące znaczenia:

  1. staff - ( a strong rod or stick with a specialized utilitarian purpose )
  2. stave, staff - ( (music) the system of five horizontal lines on which the musical notes are written )
  3. staff - ( a rod carried as a symbol )
  4. faculty, staff - ( the body of teachers and administrators at a school )
  5. staff - ( personnel who assist their superior in carrying out an assigned task )
  6. staff - ( building material consisting of plaster and hair )
Czasownik staff ma następujące znaczenia:
  1. staff - ( provide with staff )
  2. staff - ( serve on the staff of )


Przykłady

A pay increase heavily weighted in favour of the lower paid staff.Podwyżki wyraźnie faworyzowały gorzej zarabiających pracowników.
During the emergency many staff volunteered to work through the weekend..
He was always leering at famale members of staff.Zawsze się gapił na pracownice.
I think Andrew has taken a bit of a shine to our new member of staff..
I was appalled at the lack of staff in the hospital.Zbulwersował go brak personelu w szpitalu.
I was appalled by the lack of staff in the hospital..
It crossed my mind yesterday that you must be a bit short of staff - shall I send someone to help out?Przyłoszło mi wczoraj na myśl, że musicie odczuwać brak personelu. Czy posłać kogos do pomocy?
One of my staff has quit on me without any warning..
She said that she had been treated so roughly by the hospital staff that she felt violated..
The owner of the company makes his staff work their guts out..
The section was overstaffed.Personel tego działu był zbyt liczny.
The staff had been at a loss as to how to save it..
The staff had little say in the restructuring of the company..
The staff had no say in the restructuring of the company..
The staff has shrunk from 200 to 50.Personel skurczył się z 200 do 50 osób.
The staff were hard-pressed to give even basic care.Personel miał trudności z zapewnieniem nawet podstawowej opieki.
There have been reports of understaffing in prisons.Mamy doniesienia o kłopotach kadrowych w więziennictwie.
They planned to reduce staff and thus to cut costs..
We can get by with four computers at the moment, but we'll need a couple more when the new staff arrive..
We haven't needed extra staff as yet, but may do in the future.Dotychczas nie potrzebowaliśmy dodatkowego personelu, ale być może będziemy w przyszłości.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
military
BBC part 1
b2 unit1
b2 unit 7


Zmiany w tłumaczeniu

To słówko ma zgłoszony błąd w tłumaczeniu.


Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować