logo Logowanie
 
Słówko: XML

change

  
Wymowa: CH EY N JH

Tłumaczenia

drobne, odmieniać, odmienić, przemiany, reszta, rozmieniać, rozmienić, wymieniać, wymienić, zmiana, zmieniać, zmienić

Zobacz również: exchange


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik change ma następujące znaczenia:

 1. change - ( the action of changing something )
 2. change - ( a different or fresh set of clothes )
 3. change - ( a thing that is different )
 4. variety, change - ( a difference that is usually pleasant )
 5. alteration, modification, change - ( an event that occurs when something passes from one state or phase to another )
 6. change - ( the result of alteration or modification )
 7. change - ( money received in return for its equivalent in a larger denomination or a different currency )
 8. change - ( the balance of money received when the amount you tender is greater than the amount due )
 9. change - ( coins of small denomination regarded collectively )
 10. change - ( a relational difference between states )
Czasownik change ma następujące znaczenia:
 1. change - ( undergo a change )
  odmieniać, odmienić
 2. alter, vary, change - ( make or become different in some particular way, without permanently losing one's or its former characteristics or essence )
 3. alter, modify, change - ( cause to change )
 4. exchange, commute, convert, change - ( exchange or replace with another, usually of the same kind or category )
 5. change - ( remove or replace the coverings of )
 6. change - ( change clothes )
 7. switch, shift, change - ( lay aside, abandon, or leave for another )
 8. deepen, change - ( become deeper in tone )
 9. transfer, change - ( change from one vehicle or transportation line to another )
 10. exchange, interchange, change - ( give to, and receive from, one another )


Przykłady

A change in diet can work wonders for your health.Zmiana sposobu odżywiania może wiele pomóc.
A sad change has come over our society.Nasze społeczeństwo zmieniło się w sposób godny ubolewania.
Business was light on stock exchange.Zawarto niewiele transakcji.
By the way Rob, how's your seachange been treating you?.
Changes have been conditioned by circumstances.Zmiany zostały uwarunkowane okolicznościami.
Changes will be phased over a year.Zmiany będą wprowadzane etapami w ciągu całego roku.
Changes will be phased over a year.Zmiany będą wprowadzane stopniowo w ciągu całego roku.
David tried hard to change the bird's attitude and was constantly saying polite words, playing soft music, anything he could think of to try and set a good example.Dawid usilnie starał się zmienić charakter ptaka i ciągle mówił miłe słowa, grał spokojną muzykę, robił wszystko aby dawać dobry przykład.
David was astonished at the bird's change in attitude and was about to ask what had made such a dramatic change when the parrot continued, Dawid był zdziwiony zmianą zachowania ptaka i już zamierzał zapytać co spowodowało tak dużą zmianę, kiedy papuga dokończyła,
Do I thrive on change?.
Do you have change for?Czy może Pan/i rozmienić?
He has started drinking a lot less, which is definitely a change for the better..
He's had a change of heart.Odmieniło mu się.
He's mulling over the proposals before making any changes..
Her lovely, new hair style is definitely a change for the better..
His sudden change of opinion took us all aback.Zaskoczyła nas wszystkich jego nagła zmiana zdania.
How about being honest with me for a change?Może będziecie ze mną szczerzy dla odmiany?
How can we convince them to change their minds?Jak ich przekonać do zmiany zdania?
I busted my balls getting him that ticket, and now he's changed his mind!Flaki sobie wypruwałam, aby zdobyć dla niego ten bilet a teraz on się rozmyślił!
I can't do with all these changes.Nie potrafię zaakceptować tych wszystkich zmian.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 7
callan VIII


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować