logo Logowanie
 
Słówko: XML

saw (see, saw, seen)

Wymowa: S AO

Tłumaczenia

druga forma od "see", maksyma, piła, piłować, powiedzenie, przysłowie

Zobacz również: see


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik saw ma następujące znaczenia:

  1. power saw, sawing machine, saw - ( a power tool for cutting wood )
  2. saw - ( hand tool having a toothed blade for cutting )
  3. proverb, adage, byword, saw - ( a condensed but memorable saying embodying some important fact of experience that is taken as true by many people )
    maksyma, powiedzenie, przysłowie
Czasownik saw ma następujące znaczenia:
  1. saw - ( cut with a saw )
    piłować


Przykłady

95% of Warsaw was destroyed.Warszawa została zniszczona w 95 procentach.
All was as it had been then, only now I saw it a little better because I had come a little earlier..
Anna saw the look of anger in his eyes and fell back a step or two..
As she walked along the deck, Betty saw a dark, thin shadow run toward the rail. Kiedy przechodziła przez pokład, Betty zauważyła ciemny, wąski cień biegnący w kierunku poręczy.
At least a year has passed since I last saw them.Co najmniej minoł rok odkąd widziałem ich ostatnio.
Ben tore his hair when he saw the wracked car.Ben rwał sobie włosy z głowy gdy zobaczył rozbity samochów.
Given only vague outlines, each individual filled them in however she or he saw fit.Każda osoba odpowiadała tak jak uważała to za stosowne kierując się tylko podanymi ogolnymi wskazówkami.
Going, one day, round the hospital, I saw a patient who had an ulcerated leg, as if it had been of ten years' standing..
He didn't bother to hide the fact that he was getting an eyeful of her naked body through the rippled glass and liking what he saw..
He made his way forward, but as he approached a lifeboat, one of the officers saw him.Posuwał się do przodu, lecz gdy zbliżył się do łodzi ratunkowej, jeden z oficerów zauważył go.
He saw my complete humiliation in my tear streaked eyes, and it turned him on.Widział zupełne upokorzenie w moich oczach zalaną łzami i to go podnieciło.
He saw she was drunk and tried to cop a feel.Zobaczł, że jest pijana i próbował się do niej dobierać.
He saw some resemblance to the mother in her daughter's features.Doszukiwał się w twarzy córki podobieństwa do matki.
He saw the sights of summer felt the wind upon his brow..
He's a fool if ever I saw one !To wyjątkowy głupiec!
Her eyes brightened when she saw him enter the room.Oczy jej rozbłysły kiedy widziała jak wchodzi do pokoju.
I never could figure out what she saw in him.Nigdy nie mogłem pojąć co ona w nim widziała.
I never once saw him get angry or upset.Nigdy nawet nie widziałem jak się rozzłościł albo zdenerwował.
I never saw the like of it.Nigdy nie widziałem czegoś podobnego.
I reproach myself for not having bethought me of your probable necessities when I saw you..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 8
Tools


Zmiany w tłumaczeniu

To słówko ma zgłoszony błąd w tłumaczeniu.


Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować