logo Logowanie
 
Słówko: XML

water

  
Wymowa: W AO T ER

Tłumaczenia

podlewać, woda

Zobacz również: irrigate


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik water ma następujące znaczenia:

  1. water system, water supply, water - ( facility that provides a source of water )
  2. water - ( a fluid necessary for the life of most animals and plants )
  3. body of water, water - ( the part of the earth's surface covered with water (such as a river or lake or ocean) )
  4. H2O, water - ( binary compound that occurs at room temperature as a clear colorless odorless tasteless liquid )
  5. water - ( once thought to be one of four elements composing the universe (Empedocles) )
  6. urine, piss, pee, piddle, weewee, water - ( liquid excretory product )
Czasownik water ma następujące znaczenia:
  1. water - ( secrete or form water, as tears or saliva )
  2. irrigate, water - ( supply with water, as with channels or ditches or streams )
  3. water - ( fill with tears )
  4. water - ( provide with water )


Przykłady

A bucket of cold water should bring him to.Wiadro zimnej wody powinno go ocucić.
As the coach pulled away from the station, the tall buildings formed deep canyons and Indigo caught glimpses of an expanse of water nearby..
Before a gun could be aimed he took three long steps and dived into the water.Zanim można było wycelować broń, zrobił trzy długie kroki i zanurkował do wody.
Before the Lone Ranger could take a deep breath, the Skeleton raised himself out of the water and seized him. Zanim Lone Ranger mógł wziąć głęboki oddech, Kościotrup uniósł się nad wodą i uchwycił go.
Can I have a drink of water?Czy mogę prosić trochę wody?
Come hell or high water.Choćby się waliło i paliło.
Dirty water welled out of the damaged pipe..
Dirty water welled up out of the damaged pipe.Brudna woda tryskała z uszkodzonej rury.
Fears are growing that a fishing enthusiast may have fallen into icy waters at Exeter Canal.Narastają obawy, że miłośnik wędkarstwa mógł wpaść do lodowatych wód kanału Exeter.
Fuck this whole city and everyone in it. From the row houses of Astoria to the penthouses on Park Avenue. From the projects in the Bronx to the lofts in Soho. From the tenements in Alphabet City to the brownstones in Park slope to the split levels in Staten Island. Let an earthquake crumble it. Let the fires rage. Let it burn to fuckin ash then let the waters rise and submerge this whole, rat-infested place..
He brings some water to bigtit boss and on seeing her huge knockers can’t help dropping that bottle with water right onto her tits..
He got into hot water when the teacher discovered that he hadn't done his homework.Naważył sobie piwa kiedy nauczyciel odkrył, że nie odrobił zadania domowego.
He landed himself in deep water by lying to the tax office about his earnings.Narobił sobie bigosu kłamiąc w urzędzie skarbowym o wysokości swoich dochodów.
He pulled himself out of the water.Wydostał się z wody.
He rode to the water's edge, leaped to the ground and had removed his boots, hat and shirt by the time the others reached his side. Podjechał do skraju wody, zeskoczył na ziemię i zdjął buty, kapelusz i koszulę zanim tamci do niego dotarli.
He shouted something about a skeleton, then jumped into the water'.Krzyczał coś o kościotrupie, a potem skoczył do wody".
He spends money like water.Pieniądze przeciekają mu przez palce.
He's quiet and shy, it's true, but still waters run deep.Jest cichy i nieśmiały, ale cicha woda brzegi rwie.
Her alibi just didn't hold water.Jej alibi po prostu nie trzymało się kupy.
Her water broke.Odeszły jej wody.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 6
The structure of the world - matter.
The structure of the world - the earth.
świat przyrody
Sprzęt gospodarstwa domowego.
Zuzia8unit
Tajron5module
Bartek Unit 5


Zmiany w tłumaczeniu

To słówko ma zgłoszony błąd w tłumaczeniu.


Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować