logo Logowanie
 
Słówko: XML

custom

  
Wymowa: K AH S T AH M

Tłumaczenia

na zamówienie, nawyk, obyczaj, prawo zwyczajowe, przyzwyczajenie, specjalizujący się w produktach wykonywanych na zamówienie, stała klientela, stałe korzystanie z usług, tradycja, zwyczaj

Zobacz również: custom-made


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik custom ma następujące znaczenia:

 1. custom-made, customized, customised, custom - ( made according to the specifications of an individual )
  na zamówienie, specjalizujący się w produktach wykonywanych na zamówienie
Rzeczownik custom ma następujące znaczenia:
 1. usage, usance, custom - ( accepted or habitual practice )
 2. custom - ( habitual patronage )
  nawyk, przyzwyczajenie
 3. tradition, custom - ( a specific practice of long standing )
  obyczaj, tradycja
 4. customs, customs duty, impost, custom - ( money collected under a tariff )


Przykłady

As was my custom, I had read her letter immediately it arrived.Tak, jak to miałem w zwyczaju, przeczytałem jej list natychmiast jak przyszedł.
At customs they went through all my things.Celnicy przeszukali wszystkie moje rzeczy.
He broke with custom.Zerwał z tradycją.
I heed to learn the local customs.Rozwarzam naukę lokalnych zwyczajów.
I shall take my custom elsewhere.Przestanę tutaj kupować
I warned a few of my regular customers on the QT that there wouldn't be any more petrol at the weekend so they'd better fill their tanks before then.Po cichu ostrzegłem kilkoro z moich stałych klientów, że nie będzie w weekend benzyny więc lepiej będzie jak wcześniej zatankują do pełna.
it is customaryjest w zwyczaju
It was her custom to bathe in the stream.Ona miała zwyczaj kąpać się w strumieniu.
It was my father's custom, come rain or shine, to take a short walk before breakfast.Mój ojciec miał w zwyczaju krótki spacer przed śniadaniem bez względu na pogodę.
It's a custom which is beginning to die out..
It's a far cry from the luxury to which they were accustomed.Daleko temu do luksusu, do jakiego przywykli.
Rumors swirled that it had run off with its customers' money, or was down for maintenance..
She is a frequent customer of ours.Jest naszą stałą klientką.
The adverts entice the customer into buying things they don't really want..
The company's results for this year are skewed because not all our customers have paid their bills..
The costs are passed on to the customer.Tymi kosztami zostaje obciążony klient.
The customer has only to bring the goods in to any branch and an immediate, no-questions-asked refund or replacement will be provided..
The vehicle was impounded by customs..
They have adopted local customs and tried to blend in with the community..
We were stopped by customs officers at the airport and strip-searched for no apparent reason.Na lotnisku zostaliśmy zatrzymani przez celników i bez żadnej widocznej przyczyny poddani rewizji osobistej.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
Mieszanka słówek 1
Callan-Stage09
Tajron5module


Zmiany w tłumaczeniu

To słówko ma zgłoszony błąd w tłumaczeniu.


Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować