logo Logowanie
 
Słówko: XML

dia

  
Wymowa: D IY AH

Tłumaczenia


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik dia ma następujące znaczenia:

  1. Defense Intelligence Agency, dia - ( an intelligence agency of the United States in the Department of Defense )


Przykłady

After the diagnosis, getting to know Mary was his salvation..
After the project was accepted, it was immediately put into effect.Po tym, jak projekt został zaakceptowany, natychmiast został zrealizowany.
As I acquainted myself with her female anatomy, she told me her name that I immediately forgotKiedy zapoznawałem się z jej kobieca anatomią, powiedziała mi swoje imię, które natychmiast zapomniałem.
As soon as day breaks, the light is absorbed by the panels and they immediately start to generate electricity.Jak tylko wstanie dzień, światło dzienne jest wchłaniane przez panele i natychniast zaczynają wytwarzać elektryczność.
As was my custom, I had read her letter immediately it arrived.Tak, jak to miałem w zwyczaju, przeczytałem jej list natychmiast jak przyszedł.
Can I dial London direct?Czy można zadzwonić do Londynu bezpośrednio?
Claudia’s placement of her drugs in her sock drawer was not as furtive as she thought, as the sock drawer is the first place most parents look.Położenie narkotyków Klaudii w jej komodzie nie było takie sprytne/tajemne jak myślała, jako, że komoda była pierwszym miejscem, do którego zajrzeli rodzice.
Diamonds are mined in South Africa.Diamenty wydobywa się w Afryce Południowej.
Diane thinks it's a bit infra dig to do her own housework.Diane sądzi, że to odrobinę poniżej jej godności zajmować się domem.
During some wacky brawl, Diana's towel gets ripped off and we get an eyeful of her boobs, butt and quick bushish..
Enraged that his daughter married beneath her station, her father immediately disinherited her..
Enthusiasm was radiating from her..
Flows of lava radiated from the crater.Lawa wylewała się z krateru na wszystkie strony.
Fuck the black-hatted Chassidim, strolling up and down 47th street in their dirty gabardine with their dandruff. Selling South African apartheid diamonds!.
He left immediately he received the call.Wyszedł , jak tylko zadzwonili.
He regularly contributes articles to The Guardian.Regularnie pisuje dla Guardiana.
He should have reported the accident immediately.Powinien był bezzwłocznie zgłosić ten wypadek.
He singled out journalists from the Times, the Guardian, the Daily Telegraph, and the Independent, among others..
He was radiating joy and happiness..
He was yet a diamond in the rough, and she would not immediately decide till she could better understand his character and prospects, so no formal engagement resulted..

Zdjęcia


Grupy

To słówko nie należy do żadnej grupy.


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować