logo Logowanie
 
Słówko: XML

plot

  
Wymowa: P L AA T

Tłumaczenia

akcja, fabuła, fabuła, intryga, knuć, konstruować intrygę, przedstawiać na wykresie, przedstawić na wykresie, skonstruować intrygę, spisek, spiskować, uknuć, wątek, wykreślać, wykreślić, zmowa

Zobacz również: frame-up


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik plot ma następujące znaczenia:

 1. secret plan, game, plot - ( a secret scheme to do something (especially something underhand or illegal) )
 2. plot - ( the story that is told in a novel or play or movie etc. )
  zmowa
 3. plot - ( a chart or map showing the movements or progress of an object )
  akcja, fabuła
 4. plot of ground, patch, plot - ( a small area of ground covered by specific vegetation )
Czasownik plot ma następujące znaczenia:
 1. plot - ( plan secretly, usually something illegal )
  konstruować intrygę, skonstruować intrygę, spiskować
 2. plat, plot - ( make a plat of )
  knuć, uknuć
 3. diagram, plot - ( make a schematic or technical drawing of that shows how things work or how they are constructed )
  przedstawiać na wykresie, przedstawić na wykresie, wykreślać, wykreślić


Przykłady

"Now there are two men calling her up all the time." "The plot thickens!".
As far as the photography's concerned, I think it's great. However, as far as the plot goes, it's really stupid!Jeśli chodzi o zdjęcia, są swietne, natomiast jeśli chodzi o fabułę, jest bardzo glupia.
He plotted to blow up the parliament.Uknuł plan wysadzenia w powietrze budynku parlamentu.
The plot thickens!Sprawa się komplikuje!
The sun was high in the heaven and its rays beat down pitilessly on the exposed plot of ground chosen as the site for the duels.Słońce było wysoko na niebie i jego promienie niemiłosiernie paliły na nieosłonięte poletko, wybrane jako teren na pojedynki.
There had indeed been a plot.Istotnie miał miejsce spisek.

Zdjęcia


Grupy

To słówko nie należy do żadnej grupy.


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować