logo Logowanie
 
Słówko: XML

interest

  
Wymowa: IH N T R AH S T

Tłumaczenia

interesujące, odsetki, oprocentowanie, udział, zainteresowanie, zysk

Zobacz również: concern


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik interest ma następujące znaczenia:

  1. pastime, pursuit, interest - ( a diversion that occupies one's time and thoughts (usually pleasantly) )
  2. sake, interest - ( a reason for wanting something done )
  3. interestingness, interest - ( the power of attracting or holding one's interest (because it is unusual or exciting etc.) )
  4. involvement, interest - ( a sense of concern with and curiosity about someone or something )
  5. interest group, interest - ( (usually plural) a social group whose members control some field of activity and who have common aims )
  6. stake, interest - ( (law) a right or legal share of something )
  7. interest - ( a fixed charge for borrowing money )
Czasownik interest ma następujące znaczenia:
  1. interest - ( excite the curiosity of )
  2. concern, occupy, worry, interest - ( be on the mind of )
  3. matter to, interest - ( be of importance or consequence )


Przykłady

'Was it interesting?' - 'anything but'"Czy to było ciekawe?" - "wręcz przeciwnie"
After moving to Leeds in 1997, my research interests broadened to include various automotive and medical engineering applications..
An interesting corollary, how many men want to marry up?.
Count me out, I'm not interested.Beze mnie, mnie to nie interesuje.
Don't be angry with your father - you know he has your best interests at heart.Nie złość się na ojca. Wiec, że on chce jak najlepiej.
He began to take a profound interest in politics and philosophy.Zaczął przejawiać żywe zainteresowanie polityką i filozofią.
He has a strong interest in people and what makes them tick.On bardzo interesuje się ludzmi i motorem ich dzialnia.
He headed her off onto a more interesting topic of conversation.Naprowadził rozmowę z nią na bardziej interesujące tematy.
He'll pay you back with interest.Odpłaci ci z nawiązką.
He's not remotely interested.On nie jest ani trochę zainteresowany.
He's the despair of his parents because he shows no interest in getting a job.Jest utrapieniem rodziców bo nie interesuje go znalezienie pracy.
His job ideally matches his interests.Wykonuje pracę zgodną ze swymi zainteresowaniami.
How very interesting!Coś podobnego!
How will the rise in interest rates affect our bottom line?.
I am interested in applying for the job which you advertise.Jestem zainteresowany pańską oferta pracy.
I believe that it will be quite interesting, now that I come to think of it.Sądze, że to będzie całkiem ciekawe gdy się tak zastanowię.
I felt, whilst I heard these recitals, as if I should have been much interested to have been present..
I find it interesting that a university now having to come to grips with having lost half it's endowment is trying to save money by reducing the exam..
I have never been interested in sleeping around.Nigdy nie interesowało mnie puszczanie się.
I knew he was interested in computers and all that..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 11
Callan-lesson 54-55
Callan-Stage09
past simple kl.5 :-)


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować