logo Logowanie
 
Słówko: XML

new

  
Wymowa: N UW

Tłumaczenia

nowy


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik new ma następujące znaczenia:

 1. new to, new - ( (often followed by `to') unfamiliar )
 2. unexampled, new - ( having no previous example or precedent or parallel )
 3. young, new - ( (of crops) harvested at an early stage of development )
 4. raw, wet behind the ears, new - ( lacking training or experience )
 5. new - ( not of long duration )
 6. fresh, novel, new - ( of a kind not seen before )
 7. newfangled, new - ( of a new (often outrageous) kind or fashion )
 8. new - ( other than the former one(s) )
 9. new - ( unaffected by use or exposure )
 10. Modern, new - ( used of a living language )
 11. new - ( in use after Medieval times )
Przysłówek new ma następujące znaczenia:
 1. recently, newly, freshly, fresh, new - ( very recently )


Przykłady

"Playin' with fire there, Scoot", he said. I knew I was, but there wasn't any other way."Igrasz z ogniem, Scoot", powiedział. Wiedziałem, że igram, ale nie było innego sposobu.
"She's carrying important cargo for the new railroad," said the Lone Ranger. "Niesie ważny ładunek dla nowej kolejowej drogi," powiedział Samotny Włóczęga.
"We knew you were smuggling something across the border. Wiemy,że coś przemycałeś przez granicę
A big new office block would stand out like a sore thumb in the old part of town..
A lot of new hotels have sprung up along the coast recently.Wiele nowych hoteli wyrasło niedawno jak grzyby po deszczu wzdłuż wybrzeża.
A new age has dawned.Nastała nowa era.
A new engine was shipped over from the US..
A new hospital is near the campus and a shopping mall is being built nearby..
A new mother will appreciate gifts geared to her needs as well as the baby's.Młoda mama doceni prezenty dostosowanym do jej potrzeb jak i dzidziuś.
A new Polish political party has ruffled conservative feathers in the Catholic country with a campaign to have the cross ousted from public buildings.W katolickiej Polsce, pewna nowa partia zaczyna działać na nerwy konserwatystom. Rozpoczęła właśnie kampanię polegającą na usuwaniu katolickich krzyży z miejsc publicznych.
A new restaurant has opened nearby.W pobliżu otwarto nową restaurację.
A specialist was brought in to set up the new computer system.Zatrudniono specjalistę, żeby ustawił nowy system komputerowy.
After that, it was a whole new ball game.Po tym, to było zupełnie nowe doświadczenie.
Alfred really knew how to pull the birds.Alfred naprawdę wiedział jak zarywać laski.
All right you turd, listen up! From now, I'm your new boss.Dobra gnoju, słuchaj! Od teraz ja tu rządze.
All the news that we dream to print.Wszystkie wiadomości, o jakich wydrukowaniu marzymy.
All the news that's fit to print.Wszystkie wiadomości, które nadają się do druku.
All told, it was good news for the pharmaceuticals industry..
And as it just so happens, I live in Texas; one of the many states that have passed these new strict voter ID laws..
As innocent as a newborn babe.Niewinny jak nowo narodzone dziecię.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 7
powtorka
Grupa 1 - pre intermediate


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować