logo Logowanie
 
Słówko: XML

wild

  
Wymowa: W AY L D

Tłumaczenia

błędny, burzliwy, dziki, dziko, gwałtowny, na chybił trafił, na oślep, naturalne środowisko, rozczochrany, rozszalały, rozwichrzony, strasznie, szalony

Zobacz również: peevish


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik wild ma następujące znaczenia:

 1. angry, furious, raging, tempestuous, wild - ( (of the elements) as if showing violent anger )
 2. barbarian, barbaric, savage, uncivilized, uncivilised, wild - ( without civilizing influences )
 3. wild - ( not subjected to control or restraint )
 4. wild - ( deviating widely from an intended course )
 5. desert, godforsaken, waste, wild - ( located in a dismal or remote area )
 6. violent, wild - ( (of colors or sounds) intensely vivid or loud )
 7. wild - ( in a state of extreme emotion )
 8. spontaneous, wild - ( produced without being planted or without human labor )
 9. raving, raving mad, wild - ( talking or behaving irrationally )
 10. untamed, wild - ( in a natural state )
 11. wild - ( marked by extreme lack of restraint or control )
Przysłówek wild ma następujące znaczenia:
 1. wild - ( in a wild or undomesticated manner )
  dziko
 2. rampantly, wild - ( in an uncontrolled and rampant manner )
  strasznie
Rzeczownik wild ma następujące znaczenia:
 1. wilderness, wild - ( a wild and uninhabited area )
 2. natural state, state of nature, wild - ( a wild primitive state untouched by civilization )


Przykłady

Despite having never gone to college, and after a period of being homeless, he became a wildly successful stockbroker.Mimo, że nigdy nie poszedł na studia i po okresie bezdomności stał się szalenie skutecznym maklerem.
He's come to anchor since he got married - no more girls and wild parties.Ustatkował się od czasu jak się ożenił - teraz żadnych dziewczyn i imprez.
Her heart was beating wildly.Serce biło jej jak szalone.
I'm not wildly excited by the prospect.Mojego entuzjazmu to nie budzi.
It has succeeded beyond our wildest expectations.To przeszło nasze najśmielsze oczekiwania.
Never in her wildest dreams had she thought her boyfriend would spend so much money on somewhere like that, especially when they were busy saving for a house..
Rumor has had it that schools teaching wildlife management are overproducing..
She left a large sum of money in her will to found a wildlife sanctuary..
She signalled wildly to him to escape..
She spent many years in the literary wilderness.Przez wiele lat nie odgrywała większej roli w kręgach literackich.
She was signalling wildly that somtning was wrong..
The galactic wilderness had always followed the law of the jungle..
The garden has become a wilderness.Ogród zupełnie zdziczał.
The garden has become a wilderness.Ogród zupełnie zarósł.
The news is not wildly encouraging.Wiadomość nie jest zbyt zachęcająca.
The river is fringed with wild flowers.Brzegi jeziora są otoczone polnymi kwiatami.
The rough seas and wild winds that buffeted the coast..
The success of our campaign has exceeded our wildest expectations..
The unwelcome intrusion was enough to bring forth further cries of anguish from a bewildered Joliet..
There are still pockets of true wilderness in Scotland.W Szkocji nadal można znaleźć dzikie obszary.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 13
The personality - character.
Callan-lesson 54-55
Callan-Stage10


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować