logo Logowanie
 
Słówko: XML

knowledge

  
Wymowa: N AA L AH JH

Tłumaczenia

?wiadomo??, wiedza, znajomo??

Zobacz również: know-how


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik knowledge ma następujące znaczenia:

  1. cognition, noesis, knowledge - ( the psychological result of perception and learning and reasoning )
    ?wiadomo??, znajomo??


Przykłady

all branches of knowledgewszystkie ga??zie wiedzy
Her knowledge was invaluable, to say nothing of her experience.Jej wiedza by?a nieoceniona, nie mówi?c ju? o do?wiadczeniu.
I have a fair knowledge of French.Nie?le znam francuski.
I have no knowledge of what happened.Nic mi nie wiadomo na ten temat.
She took heart from the knowledge that the war was ending.?wiadomo??, ?e wojna si? ko?czy, dodawa?a jej otuchy.
So far as it goes, a small thing may give analogy of great things, and show the tracks of knowledge..
The hunger for knowledge grows as you get more educated (the more you know the more you know you don't know)..
The lust for knowledge had never been greatest.Jeszcze nigdy g?ód wiedzy nie by? tak silny.
To my knowledge they are still living there.O ile wiem ci?gle tam mieszkaj?.
What's the use of theoretical knowledge that has no practical application?.

Zdjęcia

DB Error: connect failed