logo Logowanie
 
Słówko: XML

they

  
Wymowa: DH EY

Tłumaczenia

one, oni


Grupy znaczeniowe


Przykłady

“They need another week to finish this.” “Another year more like it.”„Potrzebują dodatkowego tygodnia, żeby to skończyć.” „Chyba raczej dodatkowego roku.”
'He had no money at all after the war but soon got a fob?' - 'Yes, some people have a knack of landing on their feet, don't they?'Po wojnie w ogóle nie miał peniedzy, ale znalazł prace?' 'Tak, niektórzy mają dryg do spadania na cztery łapy, prawda?'
'They've arrived' - 'none too soon!'"Przyjechali" - "wreszcie!"
After the accident they fished the car out of the canal.Po wyspadku, z kanały wyciągneli samochód.
After the run they were fit to drop..
All of a sudden they heard the howl away down hill, a long shuddering howl.Nagle z daleka, od podnóża gór, dobiegło ich uszu przeciągłe, rozedrgane wycie.
All the girls feel up on their legs and gush about how smooth they are..
And all shall come forth; they that have done good, unto the resurrection of life; and they that have done evil, unto the resurrection of damnation.A ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie potępienia.
Anglers always exaggerate when they talk about the size of the fish they catch.Wędkarze zawsze przesadzają, opowiadając o rozmiarach złapanych ryb.
Animals are such agreeable friends - they ask no questions, they pass no criticism.Zwierzęta są takimi sympatycznymi przyjaciółmi: nie zadają pytań, nie krytykują.
Apparently some issues have come up and they want to search his father's house..
Are they aware of how late it is?Czy oni wiedzą, że jest bardzo późno?
Are they aware of how late it is?Czy oni zdają sobie sprawę, że jest bardzo późno?
Are they trying to delude us into believing that travel by motorcycle at high speeds around curves is dangerous?Czy próbują nam wmówić, że jazda na motorze z pełną prędkością po wirażu jest niebezpieczna?
Are you getting married in church or having a civil ceremony as they will differ slightly..
As far as the lyrics are concerned, I think they're great. However, as far as the music goes, I think it's awful.Jeśli chodzi o słowa, są świetne, natomiast jeśli chodzi o muzykę, jest okropna.
As far as the lyrics are concerned, I think they're great. The music's awful.Jeśli chodzi o słowa, są świetne. Muzyka jest okropna.
As it was raining, they decided to go back.Ponieważ padało, postanowili zawrócić.
As soon as day breaks, the light is absorbed by the panels and they immediately start to generate electricity.Jak tylko wstanie dzień, światło dzienne jest wchłaniane przez panele i natychniast zaczynają wytwarzać elektryczność.
As soon as the train stopped, they all piled in.Wtłoczyl się do środka gdy tylko pociąg się zatrzymał.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 2
J. ang. dla początk. - 1-5
powtorka
Callan-lesson 54-55
Callan-Stage10


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować