logo Logowanie
 
Słówko: XML

by

  
Wymowa: B AY

Tłumaczenia

na, obok, przez, przy

Zobacz również: generally


Grupy znaczeniowe

Przysłówek by ma następujące znaczenia:

  1. aside, away, by - ( in reserve )
  2. past, by - ( so as to pass a given point )


Przykłady

"I'll have finished it by tomorrow." "And pigs might fly!".
"You did amazingly well to get the ball in." "Oh, it was more by luck than judgment.".
A black dress relieved by a string of pearls.Czarna suknia ożywiona sznurem pereł.
A British citizen by descent.Brytyjczyk z pochodzenia.
A carryall is a type of carriage used in the United States in the 19th century. It is a light, four-wheeled vehicle, usually drawn by a single horse and with seats for four or more passengers. The word is derived by folk etymology from the French carriole."Carryall" to typ powozu używanego w Stanach Zjednoczonych w dziewiętnastym wieku. Jest to lekki, czterokołowy pojazd, najczęściej zaprzęgnięty do jednego konia z siedzeniami dla czworga lub więcej pasażerów. Słówko to pochodzi do francuskiego carriole.
A country beset by strikes.Kraj nękany strajkami.
A lot of people commute to London from nearby towns..
A man beloved by all.Ulubieniec wszystkich.
A new hospital is near the campus and a shopping mall is being built nearby..
A new mother will appreciate gifts geared to her needs as well as the baby's.Młoda mama doceni prezenty dostosowanym do jej potrzeb jak i dzidziuś.
A new restaurant has opened nearby.W pobliżu otwarto nową restaurację.
A paedophile priest who struck again after a re-posting to Gatwick Airport is being housed rent-free by the Catholic Church..
A population severely depleted by war.Ludność zdziesiątkowana przez wojnę.
A society afflicted by a deep cultural malaise.Społeczeństwo dotknięte głębokim zastojem w życiu kulturalnym.
A starstruck showgirl could be forgiven for having been spoilt by success.Można zafascynowany gwiazdami ekranu tancerce rewiowej wybaczyć, że była popsuta przez sukces.
A week went by and the summer came round.Minoł tydzień i nadeszło lato.
A woman is often used but I don't think it properly conveys the right idea of what it means to pleasure a woman by gently and carefully stroking her vulva and clitoris with the fingers and hands..
Aaron hath been slayed by Joe..
Accurate statistics are hard to come by.Dokładn dane liczbowe są trudne do zdobycia.
After making her pussy happy by fingering and shoving in a dildo, she decides to have a go at fucking her with a strap on..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 3
Callan-Stage06
Callan-lesson 92
Przyimki miejsca


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować