logo Logowanie
 
Słówko: XML

many

  
Wymowa: M EH N IY

Tłumaczenia

dużo, wiele, wielu


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik many ma następujące znaczenia:

  1. many - ( a quantifier that can be used with count nouns and is often preceded by `as' or `too' or `so' or `that' )


Przykłady

'I feel awful.' 'That comes from eating too many sweets.'"Okropnie się czuję." "To jest spowidowane jedzieniem zbyt wielu słodyczy."
A problem that has defeated many great minds.Zagadnienie, któremu nie dało rady wiele tęgich umysłów.
A university which has produced many great scientists.Uniwersytet, który wydał wielu wielkich badaczy.
After many unsuccessful attemps, John eventually passed his driving test.Po wielu nieudanych próbach John w końcu zdał egzamin na prawo jazdy.
Although the English summer has made way for winter, many of Lancashire’s professional squad have or are jetting off to sunnier climes to further their cricketing education..
An interesting corollary, how many men want to marry up?.
And as it just so happens, I live in Texas; one of the many states that have passed these new strict voter ID laws..
And one morning, as humanity had been warned for many many years, it happened. It all came to an end.I jednego ranka, jak od wielu lat oszczegano ludzkość. Wszystko się skończyło.
As you all probably know, many people in the world use English as a second language..
Banks have rescheduled the debts of many Third-World countries .Banki zmieniły harmonogram spłat długów wielu krajom Trzeciego Świata.
Because of the bad weather many trains have been canceled.Z powodu złej pogody, wiele pociągów zostało odwołanych.
Before the tour started, I thought we were just going to be taking a tour of one of Pittsburgh's many neighborhoods..
Drought has affected many countries in Africa.Susza dotknęła wiele Afrykańskich krajów.
Due to the bad weather many trains have been canceled.Z powodu złej pogody, wiele pociągów zostało odwołanych.
During the emergency many staff volunteered to work through the weekend..
Experience had mellowed her view about many things.Doświadczenie złagodzło jej pogląd na wiele spraw.
For the most part, she is a withdrawn and despairing person who spends many hours alone, feeling empty and sad..
Has she put her foot in her mouth on many occasions and lived to regret it?Palnęła gafę w wielu wypadkach i kiedyś tego pożałowała?
He has been skating on thin ice recently with regard to his job. He is causing many problems and may be fired..
He spent many years caring for his senile mother..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 6
Hania 1
Hania 3


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować