logo Logowanie
 
Słówko: XML

part

  
Wymowa: P AA R T

Tłumaczenia

część, rola (w teatrze), rozdzielać, rozdzielić, rozstać się, rozstawać się

Zobacz również: depart


Grupy znaczeniowe

Przysłówek part ma następujące znaczenia:

 1. partially, partly, part - ( in part )
Rzeczownik part ma następujące znaczenia:
 1. function, office, role, part - ( the actions and activities assigned to or required or expected of a person or group )
 2. contribution, share, part - ( any one of a number of individual efforts in a common endeavor )
 3. portion, part - ( something less than the whole of a human artifact )
 4. part - ( a line where the hair is parted )
 5. part - ( so far as concerns the actor specified )
 6. section, division, part - ( one of the portions into which something is regarded as divided and which together constitute a whole )
 7. character, role, theatrical role, persona, part - ( an actor's portrayal of someone in a play )
 8. voice, part - ( the melody carried by a particular voice or instrument in polyphonic music )
 9. region, part - ( the extended spatial location of something )
 10. piece, part - ( a portion of a natural object )
 11. share, portion, percentage, part - ( assets belonging to or due to or contributed by an individual person or group )
 12. portion, component part, component, part - ( something determined in relation to something that includes it )
Czasownik part ma następujące znaczenia:
 1. separate, disunite, divide, part - ( force, take, or pull apart )
 2. separate, divide, part - ( come apart )
 3. depart, start, start out, set forth, set off, set out, take off, part - ( leave )
 4. separate, split, part - ( go one's own away )
  rozstać się, rozstawać się
 5. separate, split up, split, break, break up, part - ( discontinue an association or relation )
  rozdzielać, rozdzielić


Przykłady

A big new office block would stand out like a sore thumb in the old part of town..
A fool and his money are soon parted.Głupi dwa razy traci.
A large part of Canada is covered in forest.Znaczna część Kanady jest pokryta lasem.
A leader's been chosen from the ranks of the party.Przywódca został wybrany spośród szeregów partyjnych.
A lot of effort went into organizing the party.Zorganizowanie przyjęcia kosztowało mnóstwo wysiłku.
A man of his abilities should go far in the Party..
A new Polish political party has ruffled conservative feathers in the Catholic country with a campaign to have the cross ousted from public buildings.W katolickiej Polsce, pewna nowa partia zaczyna działać na nerwy konserwatystom. Rozpoczęła właśnie kampanię polegającą na usuwaniu katolickich krzyży z miejsc publicznych.
After the party, I slept over at Ela's house.Po imprezie zostałem na noc w domu Eli.
All information was compartmentalised, strictly need-to-know.Wszystkie informacje zostały podzielone na fragmenty na zasadzie ważności.
All parties have claimed success in yesterday's elections.Wszystkie partie oglosiły zwyciestwo we wczorajszych wyborach.
All the apartments front onto the sea.Wszystkie apartamenty wychodzą na morze.
Another part of it is that, as things go, it feels urgent to be specific..
Apart from being sexy, what do you do for a living?.
Are the teens sufficiently mature to have been partially responsible for their behavior?Czy nastolatki są wystarczająco dojrzałe, żeby były częściowo odpowiedzialne za swoje zachowanie?
Are you one of our party?Czy należysz do naszej grupy?
As parts combined..
As per usual, I'm late to the party..
As the party drew on he became more talkative.W miarę rozkręcania się przyjęcia stawał się coraz bardziej rozmowny.
As with all filters, dirt particles may only be allowed to pass up to a certain size in the µ-range depending on the engine in order to prevent damage.Tak jak w przypadku wszystkich filtrów chodzi o przepuszczanie cząsteczek zanieczyszczeń o określonej wielkości maksymalnej.
At one time they were close friend, but over the years they've drifted apart.Kiedyś byli bliskimi przyjaciółmi, ale przez lata ich drogi się rozeszły.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 7


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować