logo Logowanie
 
Słówko: XML

made (make, made, made)

Wymowa: M EY D

Tłumaczenia

wyprodukowany, zrobiony

Zobacz również: make


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik made ma następujące znaczenia:

  1. made - ( produced by a manufacturing process )
  2. made - ( (of a bed) having the sheets and blankets set in order )
  3. made - ( successful or assured of success )


Przykłady

1,600 workers were made redundant.Zwolniono 1600 pracowników.
A greenhouse is made of glass panels fixed in a metal framework.Szklarnia jest zrobiona z szkalnych płyt przymocowanych do metalowego szkieletu.
A week's holiday made a lot of difference to her health.Tygodniowy urlop wpłynoł dodatnio na jej zdrowie.
All these and lots of other discomforts made life difficult for meWszystkie te i dużo innych niewygód utrudniło mi życie.
All we've got is a verbal confirmation that the payment has been made.Mamy jedynie ustne potwierdzenie, że dokonano wpłaty.
Although the English summer has made way for winter, many of Lancashire’s professional squad have or are jetting off to sunnier climes to further their cricketing education..
As soon as Ellen left the room, her boyfriend made a move on me..
Autumn has made way for winter here in Montreal..
Besides, I already made you a promise.A poza tym złożyłem ci już obietnicę.
David was astonished at the bird's change in attitude and was about to ask what had made such a dramatic change when the parrot continued, Dawid był zdziwiony zmianą zachowania ptaka i już zamierzał zapytać co spowodowało tak dużą zmianę, kiedy papuga dokończyła,
Everything he did made her squeal with joy..
Fuck the Bensonhurst Italians with their pomaded hair, their nylon warm-up suits, and their St. Anthony medallions. Swinging their, Jason Giambi, Louisville slugger, baseball bats, trying to audition for the Sopranos..
He got high one time and made a pass at her.Nawalił się raz i dobierał do niej.
He has made a big improvement.Bardzo się poprawił.
He has made a big improvement.Jego stan bardzo się poprawił.
He made a dreadful fuss.Narobił strasznego szumu.
He made a favourable comparison between my book and the others.Moją książkę ocenił lepiej niż pozostałe.
He made a frenzied attack on her.Rzucił się na nią jak szalony.
He made a number of accusations against his former colleagues.Wniósł liczne oskarżenia przeciwko byłym kolegą z pracy.
He made a resolution to do it.Powziął postanowienie, że to zrobi.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 7


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować