logo Logowanie
 
Słówko: XML

only

  
Wymowa: OW N L IY

Tłumaczenia

tylko


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik only ma następujące znaczenia:

  1. alone, only - ( exclusive of anyone or anything else )
  2. lone, lonesome, sole, solitary, only - ( being the only one )
Przysłówek only ma następujące znaczenia:
  1. merely, simply, just, but, only - ( and nothing more )
  2. entirely, exclusively, solely, alone, only - ( without any others being included or involved )
  3. only - ( with nevertheless the final result )
  4. only - ( in the final outcome )
  5. only - ( as recently as )
  6. only - ( except that )
  7. only if, only when, only - ( never except when )


Przykłady

'Is there any wine left in that bottle?' 'Only the dregs.'.
A vaginal orgasm doesn't only occur with older girls..
A woman should only spread her legs for another horny woman!Kobieta powinna tylko rozłożyć swe nogi dla innej napalonej kobiety!
All was as it had been then, only now I saw it a little better because I had come a little earlier..
Anyway, being as you are the only person bothering your ass to reply, I've posted a joke just for you..
As luck would have it, I missed the train by only 3 minutes.Traf chciał, że spóźniłem się na pociąg o 3 minuty.
As with all filters, dirt particles may only be allowed to pass up to a certain size in the µ-range depending on the engine in order to prevent damage.Tak jak w przypadku wszystkich filtrów chodzi o przepuszczanie cząsteczek zanieczyszczeń o określonej wielkości maksymalnej.
Bang goes my only chance.Moją jedyną szansę diabli wzięli.
Bang goes my only hope.Moją jedyną nadzieję diabli wzięli.
Considering you've only been studying for a year, you speak English very well.Zważywszy na to, że tylko od roku uczysz się angielskiego całkiem nieźle juz mówisz.
Contributions from the public have dropped away rapidly and now form only 20% of our income..
Dating back to the 16th Century this gate would have been part of the city walls but today only the gate still stands as does Florianska Gate in Kraków.Pochodząca z XVI wieku brama była by cześcią murów miejskich, ale obecnie zachowała się tylko brama tak jak Brama Floriańska w Krakowie.
Do you think we could get away with only one coat of paint on that wall?.
Don't laugh at his jokes, it'll only encourage him!Nie śmiej się z jego dowcipów, bo tylko go prowokujesz!
Don't trust him, he's only being nice to get into your pants..
Everyone knows that she ass-kisses only those she think can help her..
For his services to the First Australian Tunnelling company, he was awarded the Military Cross with Two Bars, one of only four Australians to receive this honor.Za swoje zasługi dla Pierwszej Australijskiej Kompanii Tunelowej, otrzymał Krzyż Wojskowy najwyższego stopnia. Tylko czterech Australijczyków dostąpiło tego zaszczytu.
George and John entered college to become teachers, but George fell by the wayside and only John graduated.George i John wstępować na studia, żeby zostać nauczycielami, ale George odpadł i tylko John skończył studia.
Given only vague outlines, each individual filled them in however she or he saw fit.Każda osoba odpowiadała tak jak uważała to za stosowne kierując się tylko podanymi ogolnymi wskazówkami.
Given the circumstances, this is the only solution.Biorąc pod uwagę okoliczności, jest to jedyne rozwiązanie.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 7


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować