logo Logowanie
 
Słówko: XML

year

  
Wymowa: Y IH R

Tłumaczenia

rok

Zobacz również: twelvemonth


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik year ma następujące znaczenia:

  1. class, year - ( a body of students who graduate together )
  2. year - ( the period of time that it takes for a planet (as, e.g., Earth or Mars) to make a complete revolution around the sun )
  3. twelvemonth, yr, year - ( a period of time containing 365 (or 366) days )
  4. year - ( a period of time occupying a regular part of a calendar year that is used for some particular activity )


Przykłady

"Ten years!" he says. "Dziesięć lat!" odpowiada.
"The side of the box said 2 to 4 years, but we put it together in 51 days!""Na pudełku było napisane od dwóch do czterech lat, a my dałyśmy radę w 51 dni!"
“They need another week to finish this.” “Another year more like it.”„Potrzebują dodatkowego tygodnia, żeby to skończyć.” „Chyba raczej dodatkowego roku.”
'Do you think there'll be an election next year?' 'I think it's on the cards'.'Sądzisz, że, w przyszym roku będą wybory?' 'Myślę, że się na to zanosi.'
15 years in prison is likely to traumatize the most normal person.15 lat w więzieniu może zniszczyć psychicznie zupełnie normalnego człowieka.
2 years henceZa 2 lata
2007 will go down in records as the hottest year in the last two centuries.2007 zapisze się w historii jako najgorętszy rok w ostatnich dwóch wiekach.
84-year-old says she was strip-searched at JFK.84 latka twierdzi, wzięto ją na kontrolę osobistą na lotnisku Kennedy'ego.
A good DA would have put her away for 10 years.Dobry prokurator okręgowy przymknął by ją na 10 lat.
A man is stranded on a desert island, all alone for ten years. Mężczyzna od dziesięciu lat przebywa samotnie na bezludnej wyspie.
A week from now Titanic will have sunk a hundred years ago.Za tydzien od teraz minie sto lat jak Tytanik zatonął.
A year later I found out that this married man with three kids had been having an affair with a secretary half his age for over two years.Rok później dowiedziałam się, że żonaty mężczyzna z trójką dzici miał od ponad dwóch lat romans z sekretarką, kóra była o połowe od niego młodsza.
Actually, I got onto the recovery journey about 20 years ago when I realized I was an ACoA.Powrót do stanu zdrowia zajął mi z 20 lat od momentu kiedy zdałem sobie sprawę, że mam DDA.
After 17 years of punching the clock, he just disappeared one morning and was never heard from again..
After flying for 38 years, their Wessex helicopter is about to be pensioned off..
After ten years of practice she's a dub hand at sailing.Po dziesięcioletniej doświadczeniu, zna się na żeglarstwie.
After three years in the job she began to get itchy feet..
After twenty years in the same job, my uncle has decided to pull up stakes and go to live in Australia.Po dwudziestu latach w tej samej pracy mój wujek postanowił, że spakuje manatki i zamieszka w Australii.
Agatha Christie's 'Mousetrap' has had a run of more than twenty years.'Pułapka na myszy' Agaty Christie nie schodzi z afisza od ponad dwudziestu lat.
All told, it was a year to forget.Ogólnie biorąc, to był rok, o którym nie warto pamietać.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 7
New Headway Elementary - Unit 4


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować