logo Logowanie
 
Słówko: XML

every

  
Wymowa: EH V ER IY

Tłumaczenia

całkowity, każdy, pełny, wszelki


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik every ma następujące znaczenia:

  1. every - ( (used of count nouns) each and all of the members of a group considered singly and without exception )
  2. every - ( each and all of a series of entities or intervals as specified )


Przykłady

''What in the world are you doing, coming out here every five minutes?'' "Co pani na Boga robi, wychodząc tutaj co pięć minut?"
'I'll have to get up early to catch the train tomorrow.' - 'My heart bleeds for you. I have to do that every morning.'"Będę musial jutro bardzo wcześnie wstać, żeby złapać pociąg." "Moje wyrazy współczucia. Ja muszę robić to każdego ranka."
A bell is sounded every hour.Biją w dzwon co godzinę.
A proposal that everybody should get a pay risePropozycja, żeby wszyscy otrzymali podwyżkę.
As usual with Adam, everything has to be perfect!Jak to zwykle u Adama, wszystko musi być doskonałe!
At its worst, the noise could be heard everywhere.Przy największym natężeniu hałas dawało się słyszeć wszędzie.
Bustle up, everybody, we've got to leave now!Pospieszcie się, musimy już wychodzić!
By April, everything I had worked for since June 2019 had ceased to exist..
Crowds of visitors come to our town every year.Rzesze przyjezdnych co roku odwiedzają nasze miasto.
Death is a reality that everyone has to face eventually..
Don't go bothering everyone.Nie łaź i nie zawracaj wszystkim głowy.
Don't go telling everyone.Nie rozpowiadaj wszystkim naokoło.
Don't grab at the balloons, children - there are plenty for everyone..
Don't hog the bathroom when everyone's getting ready to go out!Nie okupuj łazienki gdy wszyscy są przygotowują się do wyjścia!
During the holidays we went swimming every day.Podczas wakacji każdego dnia chodzliśmy pływać.
During the storm everything on deck had to be lashed down.Podczas sztormu wszystko na pokładzie musiało być przywiązane.
Every bit of her wanted to say yes.Całą duszą pragnęła powiedzieć "tak".
Every campaign I've ever run has been door to door.Każda kampanie, którą kiedykolwiek prowadziłem, była od drzwi do drzwi.
Every eventuality has been provided for.Uwzględniono wszystkie ewentualności.
Every generation needs to have taken part in a war once.Każde pokolenie powinno wziąć udział w wojnie.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 7
New Friends 2 - Unit 13


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować