logo Logowanie
 
Słówko: XML

me

  
Wymowa: M IY

Tłumaczenia

mi, mnie

Zobacz również: chronic fatigue syndrome


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik me ma następujące znaczenia:

  1. Maine, Pine Tree State, me - ( a state in New England )


Przykłady

"Excuse me, Mr. Bush, but my name is Steve Case, and I'm here with an extremely important client tonight. "Przepraszam Panie Bush, nazywam się Steve Case i jestem tutaj wieczorem z niezwykle ważnym klientem.
"I want to be a pope someday!" he blurted."Chcę zostać kiedyś papieżem!" wypaplał. [wymsknęło mu się ;]
"I'll get you this time, Harding," a harsh voice said. "Dopadnę cię tym razem, Harding," powiedział chrapliwy głos.
"Marvin's bought it!" screamed the serjeant..
"Now there are two men calling her up all the time." "The plot thickens!".
"Thank heaven you've come. "Dzięki Bogu przyszedłeś.
"That frog could have been worth millions to you, and you let him go for a mere $500,000!" "Ta żaba mogła przynieść Ci miliony, a Ty oddałeś ją za ledwie 500 000 dolarów!"
"this camera is really good value for money""ten aparat jest naprawdę wart swojej ceny"
"Wait a minute, men. "Poczekaj chwilę.
"We knew you were smuggling something across the border. Wiemy,że coś przemycałeś przez granicę
"You did amazingly well to get the ball in." "Oh, it was more by luck than judgment.".
“I have no time for that.” “Likewise.”„Nie mam na to czasu.”„Ja też nie.”
'Ah, distinctly I remember it was in the bleak December'."Ach – pamiętam, jakby wczoraj – była przykra grudnia pora".
'Come down or we'll shoot!' cried the mate.'Zejdź na dół, albo będziemy strzelać!' krzyknął marynarz.
'He had no money at all after the war but soon got a fob?' - 'Yes, some people have a knack of landing on their feet, don't they?'Po wojnie w ogóle nie miał peniedzy, ale znalazł prace?' 'Tak, niektórzy mają dryg do spadania na cztery łapy, prawda?'
'I feel awful.' 'That comes from eating too many sweets.'"Okropnie się czuję." "To jest spowidowane jedzieniem zbyt wielu słodyczy."
'I hate him.' - 'Same here!'"Nienawidzę go." - ''Ja też!"
'It must be here somewhere', she said, fumbling in her pocket for her key.'Musi gdzieś tu być', powiedziała, grzebiąc w kieszenie w poszukiwaniu klucza.
'Nice to have met you.' - 'Same here.'"Cieszę się, że cię poznałem." - "Nawzajem."
'The man came from your cabin, Mr. Harding."Ten mężczyzna wyszedł z pańskiej kabiny, panie Hardnig.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 7


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować