logo Logowanie
 
Słówko: XML

our

  
Wymowa: AW ER

Tłumaczenia

nasz


Grupy znaczeniowe


Przykłady

"Hold your fire!" he shouted. "Wstrzymać ogień!" krzyknął.
'How much will your car fetch?' 'It should fetch about €900.''Ile dostaniesz za swój samochod?' - 'Powinienem za niego dostać około 900€.'
'The man came from your cabin, Mr. Harding."Ten mężczyzna wyszedł z pańskiej kabiny, panie Hardnig.
1. The plane took off two hours late.Samolot wystartował z 2 godzinnym opóznieniem
1. The plane took off two hours late.Samolot wystartował z 2 godzinnym opóznieniem
1. The plane took off two hours late.Samolot wystartował z 2 godzinnym opóznieniem
A billion hours ago, human life appearred on earth. A billion minutes ago, Christianity emerged. A billion Coca-Colas ago was yesterday morning..
A bartender is sitting behind the bar on a typical day, when the door bursts open and in come four exuberant blondes. Barman siedzi za barem w zwykły dzień, kiedy drzwi otwierają się z trzaskiem i wchodzą cztery pełne energii blondynki.
A bell is sounded every hour.Biją w dzwon co godzinę.
A carryall is a type of carriage used in the United States in the 19th century. It is a light, four-wheeled vehicle, usually drawn by a single horse and with seats for four or more passengers. The word is derived by folk etymology from the French carriole."Carryall" to typ powozu używanego w Stanach Zjednoczonych w dziewiętnastym wieku. Jest to lekki, czterokołowy pojazd, najczęściej zaprzęgnięty do jednego konia z siedzeniami dla czworga lub więcej pasażerów. Słówko to pochodzi do francuskiego carriole.
A change in diet can work wonders for your health.Zmiana sposobu odżywiania może wiele pomóc.
A colour which hits you between the eyes.Kolor, który bije po oczach.
A good memorable logo will go far toward getting your small business off on sound footing..
A journalist has to be where the action is.Dziennikarz musi być w miejscu, gdzie coś się dzieje.
A pay increase heavily weighted in favour of the lower paid staff.Podwyżki wyraźnie faworyzowały gorzej zarabiających pracowników.
A sad change has come over our society.Nasze społeczeństwo zmieniło się w sposób godny ubolewania.
A secondary tumour has developed in the liver.Nowotwór przerzucił się na wątrobę.
A streak of racial hatred running through our cultural heritage.Wątek nienawiści rasowej przewijający się przez nasze dziedzictwo kulturowe.
A tour to promote their latest album tournee.Tournee w ramach promocji ich ostatniego albumu.
A young man widely rumoured to be her lover.Młody mężczyzna powszechnie uważany za jej kochanka.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 7
armina
powtorka


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować