logo Logowanie
 
Słówko: XML

under

  
Wymowa: AH N D ER

Tłumaczenia

pod


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik under ma następujące znaczenia:

  1. under - ( lower in rank, power, or authority )
  2. nether, under - ( located below or beneath something else )
Przysłówek under ma następujące znaczenia:
  1. below, under - ( further down )
  2. under - ( down below )
  3. under - ( below the horizon )
  4. under - ( below some quantity or limit )
  5. under - ( in or into a state of subordination or subjugation )
  6. under - ( down to defeat, death, or ruin )
  7. under - ( into unconsciousness )
  8. under - ( through a range downward )


Przykłady

'It isn't half hot' is quite a difficult expression for foreign students to understand..
A lot of people are getting together, and working under this umbrella I told you about earlier, the ONE Campaign.Wielu ludzi zbiera się razem i pracuje pod patronatem kampanii ONE, o której wcześniej wam mówiłem.
According to superstition, if you walk under a ladder it brings you bad luck.Według przesądu, jeśli przejdziesz pod drabinom to przyniesie ci pecha.
Are you feeling a bit under par?Czy czujesz się trochę poniżej przeciętnej?
As a politician, her sympathy was always for the underdog in society..
As a young man, I laboured under the delusion that I would find the answers to my questionsW młodości, łudziłem się, że znajdę odpowiedzi na moje pytania.
By 1993 his marriage was floundering.Do 1993 roku jego małżeństwo borykało się z trudnościami.
By reading the characteristic features of any man's castles in the air you can make a shrewd guess as to his underlying desires which are frustrated..
Children aged ten and under.Dzieci mające 10 lat lub mniej.
Economic recovery is already underway..
Everybody laughed but I couldn't understand what had amused them.Wszyscy się śmiali, ale ja nie potrafilem zrozumieć co ich rozbawiło.
Few people prefer sleeping in a tent to sleeping under a proper roof.Niewielu ludzi woli spać w namiocie od snu pod porządnym dachem.
Finally, the tenth blonde comes in with a picture under her arm. Wreszcie, z obrazem pod pachą, wchodzi dziesiata blondynka.
Freddie muttered something to me in an undertone..
Generations have been living under one roof since the dawn of time.Pokolenia mieszkają pod jednym dachem od zarania dziejów.
Have you looked under the cupboard?Zajrzałeś pod kredens
He added something facetiously, but no one understood.Dodał coś żartobliwie, ale nikt nie zrozumiał.
He bears the underlying liability for it.Podstawowa odpowiedzialność za to spada na niego.
He began the race for governor as the underdog..
He cracked under the strain.Nie wytrzymał stresu i załamał się.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 7
armina
New Headway Elementary - Unit 5
Przyimki miejsca
Expressing movement


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować