logo Logowanie
 
Słówko: XML

even

  
Wymowa: IY V AH N

Tłumaczenia

jednolity, nawet, parzysty, płaski, równomierny, równy, schyłek dnia, spokojny, stały, szara godzina

Zobacz również: flush


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik even ma następujące znaczenia:

 1. fifty-fifty, even - ( equal in degree or extent or amount )
 2. tied, level, even - ( of the score in a contest )
 3. even - ( being level or straight or regular and without variation as e.g. in shape or texture )
  płaski
 4. even - ( divisible by two )
 5. regular, even - ( occurring at fixed intervals )
 6. regular, even - ( symmetrically arranged )
Przysłówek even ma następujące znaczenia:
 1. even - ( used as an intensive especially to indicate something unexpected )
 2. yet, still, even - ( to a greater degree or extent )
 3. even - ( in spite of )
 4. even - ( to the full extent )
Czasownik even ma następujące znaczenia:
 1. even out, even - ( make even or more even )
 2. even out, even - ( become even or more even )
 3. flush, level, even out, even - ( make level or straight )


Przykłady

After many unsuccessful attemps, John eventually passed his driving test.Po wielu nieudanych próbach John w końcu zdał egzamin na prawo jazdy.
After the man finished his drink, he asked the bartender, "If I show you an even better trick, will you give me free drinks for the rest of the evening?" Mężczyzna wypił swojego drinka i pyta barmana, " Jeśli pokażę Ci jeszcze lepszą sztuczkę, to dostanę darmowe drinki do końca wieczoru?"
All being well I'll meet you tommorrow evening at 8 o'clock.Jeśli wszystko dobrze pójdzie, spotkamy się jutro o ósmej wieczorem.
As a working class boy I was accepted into a toffee-nosed club in the UK as an equal, even though I dropped my H's and had little education.Jako chłopak pochodzacy z klasy robotniczej zaakceptowano mnie w snobowatym klubie w Wlk. Bryt. jak równego nawet chociaż mówiłem z akcentem gwarowym i nie miałem właściwego wykształcenia.
As his mind travelled backwards through the timeline absorbing the past events, he floated away from the ground, content with what it had learned..
As the 'Marry Jay' steamed toward Omaha her passengers enjoyed their last evening aboard.Podczas, gdy parowiec 'Mary Jay' płynął w kierunku Omaha, jego pasażerowie rozkoszowali się swoim ostatnim wieczorem na pokładzie.
As the evening went on, he became more animated.W miarę jak upływał wieczór, stawał się coraz bardziej ożywiony.
As the evening wore on the dancing got more and more frenzied.W miarę jak mijał wieczór taniece stawały się coraz bardziej szalony.
As the evening wore on.W miarę jak mijał wieczór.
As the situation arises you can put the TV anywhere, over the mantelpiece, on a book case or even sitting on your dining room sideboard..
As with all filters, dirt particles may only be allowed to pass up to a certain size in the µ-range depending on the engine in order to prevent damage.Tak jak w przypadku wszystkich filtrów chodzi o przepuszczanie cząsteczek zanieczyszczeń o określonej wielkości maksymalnej.
As you will have already gathered, this is where we spent our evenings.Jak zdążyłeś się już przekonać tu właśnie spędziliśmy wieczory.
At the age of fourteen I had never even been on a train, much less an aircraft.W wieku czternastu lat nigdy nie byłem w pociągu, a tym bardziej w samolocie.
Can you manage seven o'clock tomorrow?Czy jutro o siódmej ci odpowiada?
Car prices have gone down a lot but even so, we couldn't afford to buy one.Ceny samochodów poszły bardzo w dół, ale mimo to, nie możemy sobie pozwolić za jego kupno.
Death is a reality that everyone has to face eventually..
Do you wanna stay with her on the off-chance that you might feel guilty for something that might happen if you break up, that you might not actually hear about even if it did happen?.
Don’t try to prevent me.Nie staraj się mnie powstrzymać.
Each event is assessed in terms of how it had been managed, how the public had reacted and the impact on both the airline and industry..
Even as, little by little, it kills the person you really are?.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 5
Callan-Stage 05
Callan-lesson 61
Mathematics 3
b2 unit3,4


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować