logo Logowanie
 
Słówko: XML

here

  
Wymowa: HH IH R

Tłumaczenia

tu, tutaj


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik here ma następujące znaczenia:

 1. here - ( being here now )
Przysłówek here ma następujące znaczenia:
 1. here - ( in or at this place )
  tu
 2. hither, here - ( to this place (especially toward the speaker) )
 3. here - ( in this circumstance or respect or on this point or detail )
 4. here - ( at this time )
Rzeczownik here ma następujące znaczenia:
 1. here - ( the present location )
  tutaj
 2. Hera, here - ( queen of the Olympian gods in ancient Greek mythology )


Przykłady

"Excuse me, Mr. Bush, but my name is Steve Case, and I'm here with an extremely important client tonight. "Przepraszam Panie Bush, nazywam się Steve Case i jestem tutaj wieczorem z niezwykle ważnym klientem.
"He jumped right there!" Betty pointed down into the darkness. "On skoczył dokładnie tam!" Betty wskazała w dół, w ciemność.
"Here's the information you requested." "Oh, much obliged to you..
"Now there are two men calling her up all the time." "The plot thickens!".
"Playin' with fire there, Scoot", he said. I knew I was, but there wasn't any other way."Igrasz z ogniem, Scoot", powiedział. Wiedziałem, że igram, ale nie było innego sposobu.
"Where do you want to go for a lunch?" I'm not fussed."Gdzie chcesz iść na lunch?" Wszystko mi jedno.
''What in the world are you doing, coming out here every five minutes?'' "Co pani na Boga robi, wychodząc tutaj co pięć minut?"
'Do you think there'll be an election next year?' 'I think it's on the cards'.'Sądzisz, że, w przyszym roku będą wybory?' 'Myślę, że się na to zanosi.'
'I hate him.' - 'Same here!'"Nienawidzę go." - ''Ja też!"
'Is there any wine left in that bottle?' 'Only the dregs.'.
'It must be here somewhere', she said, fumbling in her pocket for her key.'Musi gdzieś tu być', powiedziała, grzebiąc w kieszenie w poszukiwaniu klucza.
'Nice to have met you.' - 'Same here.'"Cieszę się, że cię poznałem." - "Nawzajem."
'What would you like to do?' ' I'm not bothered really.''Co chcialbyś robić?' 'Naprawdę jest mi to obojętne.'
A great writer if ever there was one.Naprawdę wielki pisarz.
A journalist has to be where the action is.Dziennikarz musi być w miejscu, gdzie coś się dzieje.
A simple apology will do. There's no need to make a meal of it!Wystarczy zwykłe przepraszam. Nie ma potrzeby robić z tego afery!
A twinge of conscience came from nowhere to annoy him..
Additionally, there was a risk of fire.Co więcej, istniało ryzyko pożaru.
After a long journey, at last we arrived at our hotel. At last! I throught you'd never get here!Po długiej podróży wreszcie przybyliśmy do naszego hotelu. Wreszcie! Myślałem, że nigdy tu nie dotrzesz.
After that there is acceptance..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 5
armina
New Headway Elementary - Unit 4
New Friends 2 - Unit 20


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować