logo Logowanie
 
Słówko: XML

must

  
Wymowa: M AH S T

Tłumaczenia

moszcz, musieć, na pewno, niewątpliwie, pewnie, stęchlizna, z pewnością, zapewne

Zobacz również: mustiness


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik must ma następujące znaczenia:

  1. must - ( highly recommended )
Rzeczownik must ma następujące znaczenia:
  1. mustiness, moldiness, must - ( the quality of smelling or tasting old or stale or mouldy )
    stęchlizna
  2. must - ( grape juice before or during fermentation )
    moszcz
  3. must - ( a necessary or essential thing )


Przykłady

'It must be here somewhere', she said, fumbling in her pocket for her key.'Musi gdzieś tu być', powiedziała, grzebiąc w kieszenie w poszukiwaniu klucza.
A good sly must know how to cover his tracks well.Dobry szpiek musi wiedzieć jak dobrze zacierać za sobą ślady.
A mobile is a must-have item for teenagers.Każdy nastolatek koniecznie musi mieć komórkę.
A pig must oink..
A successful lawyer must have a mind like a steel trap.Prawnik, który odniósł sukces musi mieć lotny umysł.
All machinery must comply with safety regulations.Wszystkie urządzenia muszą spełniać warunki bezpieczeństwa.
All milfs must be branded after use as this will help identification for later captors after the milf has been released into..
At my first performance I just froze. It must have been stage-fright.Przy moim pierwszym występie zmroziło mnie. Chyba lękam się wystąpień publicznych.
Before you go skiing you must get kitted out with all the proper clothing..
By the look of him he must be about 40.Sądząc z wyglądu, musi mieć około czterdziestki.
By the looks of him he must be about 40.Sądząc z wyglądu, musi mieć około czterdziestki.
By the time Christmas eve came around, our livers must have been shrunken prunes..
Candidates must offer two foreign languages.Kandydaci muszą wykazać się znajomością dwóch języków obcych.
Didn't Marie come in just now? I must have been seeing things..
Dismissal must be preceded by a warning.Zwolnienie musi być poprzedzone ostrzeżeniem.
Does this mean that we must live in dread of what the future holds?Czy to znaczy, że musimy żyć w lęku przed przyszłością?
Earl falls in love with a lady of pleasure, but must marry in his own class..
He didn't cut the mustard.Nie powiodło mu się.
He didn't cut the mustard.Nie udało mu się.
He must be kicking himself for having sold his car.Musi być chyba zły na siebie, że sprzedał samochód.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 5


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować