logo Logowanie
 
Słówko: XML

act

  
Wymowa: AE K T

Tłumaczenia

akt, czyn, czynić, działać, grać, grać (w teatrze), postępować, ustawa, zachowywać się


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik act ma następujące znaczenia:

 1. human action, human activity, act - ( something that people do or cause to happen )
 2. enactment, act - ( a legal document codifying the result of deliberations of a committee or society or legislative body )
 3. routine, number, turn, bit, act - ( a short theatrical performance that is part of a longer program )
 4. act - ( a subdivision of a play or opera or ballet )
 5. act - ( a manifestation of insincerity )
Czasownik act ma następujące znaczenia:
 1. behave, do, act - ( behave in a certain manner )
 2. play, act as, act - ( pretend to have certain qualities or state of mind )
 3. act - ( discharge one's duties )
 4. play, represent, act - ( play a role or part )
 5. play, roleplay, playact, act - ( perform on a stage or theater )
  grać (w teatrze)
 6. dissemble, pretend, act - ( behave unnaturally or affectedly )
 7. move, act - ( perform an action, or work out or perform (an action) )
 8. act - ( be engaged in an activity, often for no particular purpose other than pleasure )
 9. work, act - ( have an effect or outcome )
 10. act - ( be suitable for theatrical performance )


Przykłady

"I believe I may have offended you with my rude language and actions. Wierzę, że mogłam obrazić Cię moimi nieprzejmymi słowami i czynami.
"I'm"- is a contraction of "I am.""I'm"- jest ściągniętą formą "I am''.
A chemical reaction occurs in the carburetor..
A journalist has to be where the action is.Dziennikarz musi być w miejscu, gdzie coś się dzieje.
A single company can close a factory, eliminating 74,000 jobs in one fell swoop.Jedna firma może zamknąć fabrykę, likwidująć za jednym zamachem 74000 miejsc pracy.
act of defianceakt buntu
Actor and director rolled into one.Aktor i reżyser w jednej osobie.
Actor and director rolled into one.Aktor i zarazem reżyser.
actuallyw grunie rzeczy, naprawdę
actuallyw grunie rzeczy, naprawdę
Actually, I don't feel like it.Właściwie nie mam na to ochoty.
Actually, I got onto the recovery journey about 20 years ago when I realized I was an ACoA.Powrót do stanu zdrowia zajął mi z 20 lat od momentu kiedy zdałem sobie sprawę, że mam DDA.
Actually, I'm busy at the moment.Szczerze mówiąc, jestem w tej chwili zajęty.
Actually, I'm not at all surprised.Wcale nie jestem zaskoczony.
Actually, it puts me to shame that I was born in Poland.Rzeczywiście jest mi wstyd, że urodziłem się w polsce.
After a long struggle he managed to contact her.Po wielu usiłowaniach udało mu się z nią skontaktować.
After ten years of practice she's a dub hand at sailing.Po dziesięcioletniej doświadczeniu, zna się na żeglarstwie.
After the ceremony, we'll discuss what the practice brought up for us..
After the fact po fakcie
America has to come to grips with the fact it is bankrupt.Ameryka musi uporać się z fakten, że jest bankrutem.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 7
Trudne słówka 2.
Callan-Stage07
Callan-Stage09


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować