logo Logowanie
 
Słówko: XML

off

  
Wymowa: AO F

Tłumaczenia

nieświeży, od, poza, pozbywać się, spadać, spływać, wynosić się, z, zepsuty, znikać

Zobacz również: away


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik off ma następujące znaczenia:

  1. off duty, off-duty, off - ( not performing or scheduled for duties )
  2. off - ( not in operation or operational )
  3. cancelled, off - ( (of events) no longer planned or scheduled )
  4. off - ( below a satisfactory level )
  5. sour, turned, off - ( in an unpalatable state )
Przysłówek off ma następujące znaczenia:
  1. off - ( no longer on or in contact or attached )
  2. away, forth, off - ( from a particular thing or place or position (`forth' is obsolete) )
  3. away, off - ( at a distance in space or time )


Przykłady

"Get them off - we'll take a look," said the guard. "Zdejmij je- chcemy je przejrzeć," powiedział strażnik.
"I believe I may have offended you with my rude language and actions. Wierzę, że mogłam obrazić Cię moimi nieprzejmymi słowami i czynami.
"Sorry," the man replies, "he's not for sale." The stranger increases the offer to $250,000.00 cash up front. "Przepraszam" ,facet odpowiedział,"ona nie jest na sprzedaż." Nieznajomy podwyższył stawkę do 250 tysięcy dolarów gotówką płatną z góry
"Take off his mask.""Ściągnijcie jego maskę."
1. The plane took off two hours late.Samolot wystartował z 2 godzinnym opóznieniem
1. The plane took off two hours late.Samolot wystartował z 2 godzinnym opóznieniem
1. The plane took off two hours late.Samolot wystartował z 2 godzinnym opóznieniem
2023 is still a long way off, so I am pleased that the Commissioner wishes to bring forward the date for legislation that will provide full information for consumers.Do roku 2023 wciąż jeszcze daleko, dlatego cieszę się, że pan komisarz chce przybliżyć datę przyjęcia przepisów, na mocy których konsumenci będą mieli dostęp do pełnych informacji.
50 ways to stave off hunger.50 sposobów na oszukanie głódu.
A big new office block would stand out like a sore thumb in the old part of town..
A far-off speck that looked like daylight..
A good memorable logo will go far toward getting your small business off on sound footing..
A lot of guys get off on a girl talking dirty..
A police officer was killed when his car blew up.Policjant został zabity kiedy jego samochód wyleciaół w powietrze.
A run-off race..
A ship is in difficulties off the coast of Ireland.Statek ma kłopoty u wybrzeża Irlandii.
After a tiring day at the office, he vented his spleen on his wife.Po męczącym dniu w biurze, wyładowal złość na żonie.
After flying for 38 years, their Wessex helicopter is about to be pensioned off..
After I took the tablets the pain wore off.Po zażyciu tabletki ból minął.
After we realised that the rain wasn't going to ease off then we decided to call it a day..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 7
food related


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować