logo Logowanie
 
Słówko: XML

try

  
Wymowa: T R AY

Tłumaczenia

Gerunds OR Infinitives (Different Meaning), próba, próbować, wypróbować, wypróbowywać

Zobacz również: have a go at


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik try ma następujące znaczenia:

 1. attempt, effort, endeavor, endeavour, try - ( earnest and conscientious activity intended to do or accomplish something )
  próba
Czasownik try ma następujące znaczenia:
 1. try on, try - ( put on a garment in order to see whether it fits and looks nice )
 2. render, try - ( melt (fat, lard, etc.) in order to separate out impurities )
 3. sample, try out, taste, try - ( take a sample of )
 4. strain, stress, try - ( test the limits of )
 5. try - ( give pain or trouble to )
 6. hear, try - ( examine or hear (evidence or a case) by judicial process )
 7. judge, adjudicate, try - ( put on trial or hear a case and sit as the judge at the trial of )
 8. seek, attempt, essay, assay, try - ( make an effort or attempt )
 9. test, prove, try out, examine, essay, try - ( put to the test, as for its quality, or give experimental use to )


Przykłady

'Would you like a cigarette?' - 'no, I'm trying to cut down.'"Może papierosa?" - "nie, dziękuję, staram się ograniczyć palenie."
a BSc in chemistry.
A country beset by strikes.Kraj nękany strajkami.
A new Polish political party has ruffled conservative feathers in the Catholic country with a campaign to have the cross ousted from public buildings.W katolickiej Polsce, pewna nowa partia zaczyna działać na nerwy konserwatystom. Rozpoczęła właśnie kampanię polegającą na usuwaniu katolickich krzyży z miejsc publicznych.
All in all, he probably has been trying to hump her all day..
All told, it was good news for the pharmaceuticals industry..
Are they trying to delude us into believing that travel by motorcycle at high speeds around curves is dangerous?Czy próbują nam wmówić, że jazda na motorze z pełną prędkością po wirażu jest niebezpieczna?
Are you getting married in church or at the registry office?Zamierzacie się pobrać w kościele czy w urzędzie stanu cywilnego?
Are you trying to get into my panties?Próbujesz się do mnie dobrać?
Besides being an artist, she also writes poetry.Jest artystką, a do tego pisze wiersze.
Can it! I’m trying to sleep.Cicho! usiłuję zasnąć.
Can you put a sock in it? I'm trying to work.Czy możesz się zatkać? Próbuję pracować.
Charlie is a normal teen, all he wants out of life is to get some nooky from his girlfriend and maybe pass his trigonometry test, too.Charlie to zwyczajny nastolatek, wszystko czego chce to bzykać się ze swoją dziewczyną i także zdać egzamin z trygonometrii.
David tried hard to change the bird's attitude and was constantly saying polite words, playing soft music, anything he could think of to try and set a good example.Dawid usilnie starał się zmienić charakter ptaka i ciągle mówił miłe słowa, grał spokojną muzykę, robił wszystko aby dawać dobry przykład.
Derek genned up on the country's history before going there.Teodor zapoznawał się z historią kraju zanim do niego jechał.
Do try not to slurp..
Don’t try to prevent me.Nie staraj się mnie powstrzymać.
Don't tell me it' not worth tryin' for Nie mów mi,że nie warto walczyć o to
Don't tell me it's not worth tryin' for Nie mów mi, że nie warto się starać
Don't try and get off with him, he's already spoken for.Nie próbuj go podrywać, on jest już zajęty.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 7
Trudne słówka 2.
Callan-Stage09
past simple kl.5 :-)


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować