logo Logowanie
 
Słówko: XML

self

  
Wymowa: S EH L F

Tłumaczenia

ja, jaźń, sam, sam osobiście


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik self ma następujące znaczenia:

  1. self - ( combining form )
  2. self - ( used as a combining form )
Rzeczownik self ma następujące znaczenia:
  1. ego, self - ( your consciousness of your own identity )
  2. self - ( a person considered as a unique individual )


Przykłady

A friend of mine kept bugging me to read this book about ACoAs though, to see if maybe it left some deeper problems in me, and I definitely recognized myself in it..
A fuckable female to me is a mature female, not prohibitted, not frigid and knows how to please both herself as well knowing how to please a man..
After the divorce, she bought him out and kept the house for herself.Po rozwodzie spłaciła go i zatrzymała dom.
An autonomous person has run away from god and from any law and says I am a law unto myself..
An overriding characteristic of all adult children of alcoholics is chronically low self esteem.Nadrzędną cechą wszystkich dorosłych dzieci alkoholików jest zbyt niskie poczucie własnej wartości.
As I acquainted myself with her female anatomy, she told me her name that I immediately forgotKiedy zapoznawałem się z jej kobieca anatomią, powiedziała mi swoje imię, które natychmiast zapomniałem.
As the months wear on I know less and less of who I am, but at the same time I am surprised constantly by an awakening in myself of desires and inclinations I never knew I possessed..
As winter ran its course, I found myself moving to drinking coffee and tea more often.Gdy nastała zima, zdałem sobie sprawę, że
At the next session she told me of having had a hallucination of a large penis on herself, then she became her mocking..
At the time, I told myself that if I ever were in such a position again and had a forum from which to write, I would not be silent..
Be true to yourself in all things..
Before long she is getting herself off with a vibe, her pussy spraying juices all over..
Before the Lone Ranger could take a deep breath, the Skeleton raised himself out of the water and seized him. Zanim Lone Ranger mógł wziąć głęboki oddech, Kościotrup uniósł się nad wodą i uchwycił go.
Behave yourselfZachowuj się!
By an incredible coincidence I found myself sitting next to someone I hadn't seen for years..
By doing this, you will give yourself positive reinforcement, and help keep yourself motivated when a craving strikes.Warto nie zapominać, iż bez względu na to, czy kupujemy jakikolwiek następny sprzęt czy zakładamy elektryczność, i tak mamy mieć jakaś zdolność kredytową, ponieważ z czegokolwiek taki kredyt musimy oddać.
By the time you read this I will have defenestrated myself.Zanim to przeczytasz, rzucę się z mostu.
Darn it! I'll have to do it all myself!.
David had run off several copies for himself and friends.David zrobił kilka kopii dla siebie i znajomych.
Do not burden yourself with too much luggage.Nie bierz zbyt wiele bagażu.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 7


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować