logo Logowanie
 
Słówko: XML

own

  
Wymowa: OW N

Tłumaczenia

być właścicielem, mieć, mieć na własność, posiadać, przyznać się, przyznawać się, własny

Zobacz również: possess


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik own ma następujące znaczenia:

  1. ain, own - ( belonging to or on behalf of a specified person (especially yourself) )
Czasownik own ma następujące znaczenia:
  1. have, possess, own - ( have ownership or possession of )
    być właścicielem, mieć, mieć na własność, przyznać się, przyznawać się


Przykłady

"He jumped right there!" Betty pointed down into the darkness. "On skoczył dokładnie tam!" Betty wskazała w dół, w ciemność.
'Come down or we'll shoot!' cried the mate.'Zejdź na dół, albo będziemy strzelać!' krzyknął marynarz.
'Would you like a cigarette?' - 'no, I'm trying to cut down.'"Może papierosa?" - "nie, dziękuję, staram się ograniczyć palenie."
2007 will go down in records as the hottest year in the last two centuries.2007 zapisze się w historii jako najgorętszy rok w ostatnich dwóch wiekach.
A big new office block would stand out like a sore thumb in the old part of town..
A few days later, the guard happened to meet the cyclist downtown. Kilka dni pózniej strażnik spotkał rowerzystę na mieście.
A fuse has blown.Przepalił się bezpiecznik.
A lot of people commute to London from nearby towns..
A priest who was known to have molested deaf boys was moved to a different parish.Ksiądz, o którym wiedziano, że molestował głuchych chłopców został przeniosiony do innej parafii.
A report has shown that children spend too much time vegetating in front of the TV..
A statement was issued to the effect that the talks had broken down.Wydano oświadczenie, z którego wynika, że rozmowy zostały zerwane.
A tiger is loose in the town.Tygrys grasuje po mieście.
A twinge of fear came over him at that thought, but he quickly put it down..
After she'd dumped him, he decided to go and drown his sorrows.Po tym jak go rzuciła, postanowił iść zalać robaka.
All goods have been marked down by 15%.Wszystkie towary zostały przecenione o 15%.
All of a sudden they heard the howl away down hill, a long shuddering howl.Nagle z daleka, od podnóża gór, dobiegło ich uszu przeciągłe, rozedrgane wycie.
All this uncertainly is really getting me down.Wszystko to z niepewnością mnie dołuje.
And she fled down the stairs as if the hounds of a demon snapped at her heels.I uciekła w dól schodami jak gdyby setki demonow próbowało ją chapnąć.
Arriving home to find your pet pooch with its head hung down and its tail between its legs is a clear sign that trouble is in store..
As soon as I give you the thumbs down, stop the machine.Jak tylko dam ci znak, zatrzymaj maszynę.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 8
Callan-Stage 05
Callan-lesson 65


Zmiany w tłumaczeniu

To słówko ma zgłoszony błąd w tłumaczeniu.


Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować