logo Logowanie
 
Słówko: XML

flower

  
Wymowa: F L AW ER

Tłumaczenia

kwiat


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik flower ma następujące znaczenia:

  1. bloom, blossom, flower - ( reproductive organ of angiosperm plants especially one having showy or colorful parts )
  2. flower - ( a plant cultivated for its blooms or blossoms )
  3. prime, peak, heyday, bloom, blossom, efflorescence, flush, flower - ( the period of greatest prosperity or productivity )
Czasownik flower ma następujące znaczenia:
  1. bloom, blossom, flower - ( produce or yield flowers )


Przykłady

Her clothing was comprised solely of two flowery scarves..
I'm mainly concerned about my sister who is a sensitive flower and might balk at having been referred to as insane..
It was very thoughtful of you to send her some flowers.To bardzo miło z twojej strony, że posłałeś jej kwiaty.
Mary said she was tired of being the only virgin in the seventh grade and asked me to deflower her..
My knuckles are bleeding on your front door and these flowers are wilting in the rain..
Nevertheless, if I pluck off the leaves and flowers every day, I think the root must eventually die..
She gave a curtsy before presenting the flowers to the princess..
She had flowers entwined in her hair.Miała kwiaty wplecione we włosy.
She wore a long flowery affair.Miała na sobie coś długiego i kwiecistego.
That twatch didn't even call me after I sent her flowers!.
The flowers faded a bit.Kwiaty nieco przywiędły.
The flowers were revived by fresh water.Kwiaty odżyły w wodzie.
The river is fringed with wild flowers.Brzegi jeziora są otoczone polnymi kwiatami.
The smell of flowers filled the house.Zapach kwiatów wypełnił cały dom.
They sent me flowers. What a kind thought!Posłali mi kwiaty. Jak to miło z ich strony!
Trees had leafed and flowers bloomed.Drzewa zieleniły się i rozkwitły kwiatami.
What a lovely display of flowers.Co za piękna kompozycja kwiatowa.
Who arranged these flowers so beautifully?.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 13
świat przyrody
New Headway Elementary - Unit 4


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować