logo Logowanie
 
Słówko: XML

main

  
Wymowa: M EY N

Tłumaczenia

główny, główny, główny kanał ściekowy, magistrala

Zobacz również: mains


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik main ma następujące znaczenia:

  1. independent, main - ( of a clause )
  2. chief, primary, principal, main - ( most important element )
    główny
  3. main - ( of force )
Rzeczownik main ma następujące znaczenia:
  1. main - ( a principal pipe in a system that distributes water or gas or electricity or that collects sewage )
    główny kanał ściekowy, magistrala
  2. briny, main - ( any very large body of (salt) water )


Przykłady

A certain person, who shall remain nameless.Pewna osoba, której nazwiska nie wymienię.
A lot remains to be done.Pozostało jeszcze wiele do zrobienia.
Although prices have increased dramatically, salaries have remained the same.Chociaż ceny znacznie wzrosły, płace pozostały te same.
Because we're geographically so far removed from the main office, we do sometimes feel as if we're out on a limb.Ponieważ geograficznie jesteśmy tak oddaleni od centrali, czasami naprawdę czujemy jak gdyby bez niczyjej pomocy.
Cunt juice is the main ingredient..
Despite there being signs of economic recovery, the situation remains difficult, and the end of the economic crisis still seems a long way off.Pomimo oznak ożywienia gospodarczego sytuacja pozostaje trudna, a końca kryzysu nie widać.
First turn the electricity off at the mains.Najpierw zamknij główny wyłącznik prądu.
He has to maintain two children from his previous marriage.Ma na utrzymaniu dwójkę dzieci z poprzedniego małżeństwa.
He maintained his innocence.Zapewniał o swej niewinności.
He maintained his innocence.Uparcie twierdził, że jest niewinny.
He maintains that he has never seen the woman before.Utrzymuje, że nigdy wcześniej nie spotkał tej kobiety.
He remained seated.Nie wstał.
He remained standing.Nie usiadł.
Hel is a peninsula jutting from mainland Poland into the Baltic Sea toward Sweden.Hel to półwysep wystający ze stałego lądu Polski w kierunku Szwecji.
How can you be or remain unmoved by such a tragedy?Jak możesz być obojętny wobec takiego nieszczęścia?
I feel the knives are out for me yet I have to maintain a happy smiley face at work and also terrified of phoning in sick again because that would mean instant dismissal.Czuje, że wszyscy są przeciwko mnie, w pracy ciągle muszę zachowywać pogodną uśmiechniętą buźkę i także panicznie bałem się znowu dzwonić do pracy, powiadamiając o chorobie, bo oznaczałoby to natychmiastowe zwolnienie.
I know you're sorry now, but the fact remains that you hit your sister.Wiem, że ci teraz przykro, ale nie zmienia to faktu, że uderzyłeś swoją siostrę.
I read novels mainly.Czytam głównie powieści.
I shall remain tight-lipped about that.Nic na ten temat nie powiem.
I'm mainly concerned about my sister who is a sensitive flower and might balk at having been referred to as insane..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 5
Callan-Stage06
Callan-lesson 79


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować