logo Logowanie
 
Słówko: XML

ever

  
Wymowa: EH V ER

Tłumaczenia

ciągle, kiedy, kiedykolwiek, kiedyś, stale, zawsze

Zobacz również: ever so


Grupy znaczeniowe

Przysłówek ever ma następujące znaczenia:

  1. always, e'er, ever - ( at all times )
    ciągle, stale, zawsze
  2. of all time, ever - ( at any time )
    kiedyś
  3. ever so, ever - ( (intensifier for adjectives) very )


Przykłady

''What in the world are you doing, coming out here every five minutes?'' "Co pani na Boga robi, wychodząc tutaj co pięć minut?"
'I'll have to get up early to catch the train tomorrow.' - 'My heart bleeds for you. I have to do that every morning.'"Będę musial jutro bardzo wcześnie wstać, żeby złapać pociąg." "Moje wyrazy współczucia. Ja muszę robić to każdego ranka."
'Tis better to have loved and lost than never to have loved at all.Lepiej jest kochać i utracić miłość, niż nigdy miłości nie zaznać.
A bell is sounded every hour.Biją w dzwon co godzinę.
A great writer if ever there was one.Naprawdę wielki pisarz.
A population severely depleted by war.Ludność zdziesiątkowana przez wojnę.
A proposal that everybody should get a pay risePropozycja, żeby wszyscy otrzymali podwyżkę.
A woman's work is never done.Robocie w domu nigdy nie ma końca.
After 17 years of punching the clock, he just disappeared one morning and was never heard from again..
After a long journey, at last we arrived at our hotel. At last! I throught you'd never get here!Po długiej podróży wreszcie przybyliśmy do naszego hotelu. Wreszcie! Myślałem, że nigdy tu nie dotrzesz.
All these books will never pack into such a small box.Te wszystkie książki za nic nie zmieszczą się w tak małym pudle.
Although several members were missing, the meeting went ahead without them.Pomimo, że kilku członktów się spóźniało, spotkanie odbyło się bez nich.
And that would be the most awesomest thing to ever happen in the history of ever!I będzie to największa rzecz, jaka wydarzyła się w całej historii!
As far as the lyrics are concerned, I think they're great. However, as far as the music goes, I think it's awful.Jeśli chodzi o słowa, są świetne, natomiast jeśli chodzi o muzykę, jest okropna.
As far as the photography's concerned, I think it's great. However, as far as the plot goes, it's really stupid!Jeśli chodzi o zdjęcia, są swietne, natomiast jeśli chodzi o fabułę, jest bardzo glupia.
As is often the way with solutions to environmental problems, however, another aspect to the problem emerged.W przypadku rozwiązań problemów dotyczących środowiska pojawiają się jednak często inne aspekty, co miało miejsce i tym razem.
As kind a man as ever drew breath.Najlepszy człowiek, jaki kiedykolwiek chodził po tej ziemi.
As the company's financial problems worsened, several directors resigned.Kiedy poroblemy finansowe firmy nasiliły się, kilku członków zarządu ustąpiło.
As the months wear on I know less and less of who I am, but at the same time I am surprised constantly by an awakening in myself of desires and inclinations I never knew I possessed..
As the nights wear on, I begin to imagine, or dream, or whatever the state is, that I am being cathed by an ape..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 9
BBC part 1


Zmiany w tłumaczeniu

To słówko ma zgłoszony błąd w tłumaczeniu.


Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować