logo Logowanie
 
Słówko: XML

less

  
Wymowa: L EH S

Tłumaczenia

mniej


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik less ma następujące znaczenia:

  1. less - ( (comparative of `little' usually used with mass nouns) a quantifier meaning not as great in amount or degree )
  2. less - ( (nonstandard in some uses but often idiomatic with measure phrases) fewer )
  3. lower, less - ( (usually preceded by `no') lower in esteem )
  4. less - ( (usually preceded by `no') lower in quality )
Przysłówek less ma następujące znaczenia:
  1. to a lesser extent, less - ( used to form the comparative of some adjectives and adverbs )
  2. less - ( comparative of little )


Przykłady

A certain person, who shall be nameless.Pewna osoba, której nazwiska nie wymienię.
A certain person, who shall remain nameless.Pewna osoba, której nazwiska nie wymienię.
A children's TV presenter has sunbathed topless and the paper has to decide whether to splash the front-page with an accusation of adultery.Prezenterka programów dla dzieci opalała sie bez stanika i gazeta musi postanowić czy wydrukować na całą stronę tytułową zarzut o stosunek pozamałżeński.
A mind lumbered up with useless bits of information.Umysł zaśmiecony bezużytecznymi informacjami.
A mind lumbered with useless bits of information.Umysł zaśmiecony bezużytecznymi informacjami.
After having her fuck holes DPed for a while she laid on her back to welcome countless spurts of jism onto her face..
Alone and penniless, I was forced to live on my wits.Samotny i bez grosza, byłem zmuszonym zarabiać na życie w nieuczciwy sposób.
Alone now and almost penniless, he was bereft of hope.Samotny i prawie bez grosza, był pozbawiona wszelkiej nadziei.
Are there less people on this site than there used to be?.
As the months wear on I know less and less of who I am, but at the same time I am surprised constantly by an awakening in myself of desires and inclinations I never knew I possessed..
As time passed, we had less and less to talk about.Z upływem czasu, mieliśmy coraz mniej o czym rozmawiać.
At the age of fourteen I had never even been on a train, much less an aircraft.W wieku czternastu lat nigdy nie byłem w pociągu, a tym bardziej w samolocie.
Blessed are the poor.Błogosławieni ubodzy.
Blessed is he who expects nothing, for he shall never be disappointed.Błogosławiony ten, który niczego nie oczekuje, alebowiem nigdy się nie rozczaruje.
Count your blessings!Dziękuj Bogu!
Despite having never gone to college, and after a period of being homeless, he became a wildly successful stockbroker.Mimo, że nigdy nie poszedł na studia i po okresie bezdomności stał się szalenie skutecznym maklerem.
Do not let your unemployment worries go over your head and instead you should look for other means of earning until and unless a regular source of income is not being found..
Expect the world economy to come to a grinding halt, as there are less and less people around to buy stuff..
For a long time it was thought to be a harmless substance, but we now have evidence to the contrary.Od dawna myślano, że to nieszkodliwa substancja, ale teraz mamy dowody wskazujące na coś zupełnie przeciwnego.
For example, we could say that there is “less poverty” in a city than there used to be..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 11
NewHeadway07
armina


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować