logo Logowanie
 
Słówko: XML

several

  
Wymowa: S EH V R AH L

Tłumaczenia

indywidualny, każdy, kilka, kilkoro, kilku, osobisty, osobny, poszczególny

Zobacz również: respective


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik several ma następujące znaczenia:

  1. respective, various, several - ( considered individually )
  2. several - ( distinct and individual )
    osobisty
  3. several - ( (used with count nouns) of an indefinite number more than 2 or 3 but not many )
    kilka, kilkoro, kilku


Przykłady

Although several members were missing, the meeting went ahead without them.Pomimo, że kilku członktów się spóźniało, spotkanie odbyło się bez nich.
As the company's financial problems worsened, several directors resigned.Kiedy poroblemy finansowe firmy nasiliły się, kilku członków zarządu ustąpiło.
David had run off several copies for himself and friends.David zrobił kilka kopii dla siebie i znajomych.
He helped us get past several extremely dangerous roadblocks.Pomógł nam przejść przez kilka nadzwyczaj pilnie strzeżonych blokad.
He made several off-the-cuff remarks which he later denied.Zrobił kilka bez namysłu uwag, którym później zaprzeczył.
I have been gestating this idea for several years now and I am now coming close to that time to beginning the actual process..
I have skimmed through several other reality shows but I have never liked reality shows. I can honestly say I will be hooked on this one..
I log on to check my email several times a day.Loguję się by sprawdzić swoją pocztę kilka razy dziennie.
It's been at the back of my mind to call José for several days now, but I haven't got round to it yet..
It's raining here in Eastern Idaho -- has been off-and-on for several days and some has been cloudburst heavy..
Last week's changes vaulted the general to the top, over the heads of several of his seniors..
Most of my photographic projects have been stretching over several years, as with The Vigeland Park project..
Our pipes froze several times last winter..
Our pipes froze up several times last winter..
Several doctors tried to treat the cancer, but it was too far gone.Kilku lekarzy próbowało leczyć raka, ale był on już zbyt zaawansowany.
Several hours ago, a guard had given us some food, and my mind's been whirling ever since. Was it poisoned?.
Several hours had gone by..
Several hours had lapsed.Minęło kilka godzin.
Several journalists have been killed or injured by stray bullets while reporting on the civil war..
Several large rocks were sent plummeting down the mountain..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 1
NewHeadway07
Callan-Stage 05
Mieszanka słówek 4
BBC part 1
booked


Zmiany w tłumaczeniu

To słówko ma zgłoszony błąd w tłumaczeniu.


Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować