logo Logowanie
 
Słówko: XML

rest

  
Wymowa: R EH S T

Tłumaczenia

odpoczynek, odpoczywać, spoczynek

Zobacz również: stay


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik rest ma następujące znaczenia:

 1. ease, repose, relaxation, rest - ( freedom from activity (work or strain or responsibility) )
  spoczynek
 2. rest - ( a support on which things can be put )
 3. rest - ( a musical notation indicating a silence of a specified duration )
 4. remainder, balance, residual, residue, residuum, rest - ( something left after other parts have been taken away )
 5. eternal rest, sleep, eternal sleep, quietus, rest - ( euphemisms for death (based on an analogy between lying in a bed and in a tomb) )
 6. rest - ( a state of inaction )
 7. respite, relief, rest period, rest - ( a pause for relaxation )
Czasownik rest ma następujące znaczenia:
 1. rest - ( be at rest )
 2. stay, remain, rest - ( stay the same )
 3. breathe, catch one's breath, take a breather, rest - ( take a short break from one's activities in order to relax )
 4. rest - ( give a rest to )
 5. pillow, rest - ( rest on or as if on a pillow )
 6. perch, roost, rest - ( sit, as on a branch )
 7. rest - ( not move )
 8. rest - ( put something in a resting position, as for support or steadying )
 9. rest - ( be inactive, refrain from acting )
 10. reside, repose, rest - ( be inherent or innate in )
 11. lie, rest - ( have a place in relation to something else )


Przykłady

'Was it interesting?' - 'anything but'"Czy to było ciekawe?" - "wręcz przeciwnie"
A large part of Canada is covered in forest.Znaczna część Kanady jest pokryta lasem.
A new restaurant has opened nearby.W pobliżu otwarto nową restaurację.
After moving to Leeds in 1997, my research interests broadened to include various automotive and medical engineering applications..
After the man finished his drink, he asked the bartender, "If I show you an even better trick, will you give me free drinks for the rest of the evening?" Mężczyzna wypił swojego drinka i pyta barmana, " Jeśli pokażę Ci jeszcze lepszą sztuczkę, to dostanę darmowe drinki do końca wieczoru?"
An interesting corollary, how many men want to marry up?.
As Turkis restaurants go, it wasn't bad.Jak na turecką restaurację , ta nie była zła.
Cathy and I decided to stroll , but the rest of us stayed at a café.Cathy I ja postanowiłyśmy pospacerować, ale reszta została w kawiarni.
Cathy and I decided to stroll, but the rest of us stayed at a café.Cathy I ja postanowiłyśmy pospacerować, ale reszta została w kawiarni.
Count me out, I'm not interested.Beze mnie, mnie to nie interesuje.
Don't be angry with your father - you know he has your best interests at heart.Nie złość się na ojca. Wiec, że on chce jak najlepiej.
Earlier today a man was arrested for attacking a motorist in a road rage incident..
He began to take a profound interest in politics and philosophy.Zaczął przejawiać żywe zainteresowanie polityką i filozofią.
He doesn't seem too worried for someone who's about to rot in jail for the rest of his life.Wydaję się nie zbyt przejmować jak na kogoś kto ma w końcu gnić w wiezieniu przez resztę życia.
He had dropped back from the rest of the hikers.Został w tyle za resztą piechurów.
He had the common touch with the same frailties as the rest of us..
He has a strong interest in people and what makes them tick.On bardzo interesuje się ludzmi i motorem ich dzialnia.
He headed her off onto a more interesting topic of conversation.Naprowadził rozmowę z nią na bardziej interesujące tematy.
He pulled her head over so that it rested on his shoulder, disregarding her half-hearted, half-asleep protests..
He put his shirt on this horse and had to starve for the rest of the month.Postawił ostatni grosz na tego konia i musiał przymierać głodem przez resztę miesiąca.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 5


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować