logo Logowanie
 
Słówko: XML

push

  
Wymowa: P UH SH

Tłumaczenia

agitować, bodziec, dopingować, forsować, handlować, inicjatywa, kampania, lansować, nacisnąć, naciśnięcie, namawiać, odsunąć, odsuwać, ofensywa, pchać, pchnąć, pchnięcie, pilnować, ponaglać, popchnąć, popchnięcie, popychać, promować, przycisnąć, przyciśnięcie, reklamować, rozprowadzać, rozpychać się, uderzenie, wcisnąć, wylansować, wypromować, zachęta, zmuszać do nauki

Zobacz również: bear on


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik push ma następujące znaczenia:

 1. pushing, push - ( the act of applying force in order to move something away )
  pchnięcie, popchnięcie
 2. push - ( an effort to advance )
  bodziec, zachęta
 3. push button, button, push - ( an electrical switch operated by pressing a button )
  naciśnięcie, przyciśnięcie
 4. energy, get-up-and-go, push - ( enterprising or ambitious drive )
 5. thrust, push - ( the force used in pushing )
  ofensywa, uderzenie
Czasownik push ma następujące znaczenia:
 1. bear on, push - ( press, drive, or impel (someone) to action or completion of an action )
  pchać, popchnąć, popychać
 2. advertise, advertize, promote, push - ( make publicity for )
  agitować, forsować, lansować, namawiać, promować, reklamować, wylansować, wypromować
 3. press, push - ( make strenuous pushing movements during birth to expel the baby )
 4. force, push - ( move with force, "He pushed the table into a corner" )
  odsunąć, odsuwać
 5. push - ( press against forcefully without being able to move )
 6. push - ( move strenuously and with effort )
  nacisnąć, ponaglać, przycisnąć
 7. crowd, push - ( approach a certain age or speed )
 8. push - ( sell or promote the sale of (illegal goods such as drugs) )
  handlować, rozprowadzać
 9. tug, labor, labour, drive, push - ( strive and make an effort to reach a goal )
 10. crusade, fight, press, campaign, agitate, push - ( exert oneself continuously, vigorously, or obtrusively to gain an end or engage in a crusade for a certain cause or person )
  dopingować, pilnować, rozpychać się, zmuszać do nauki


Przykłady

Anyway, I'd better be pushing along now.Dobra, muszę się zbierać teraz.
As it's your birthday, I think we can push the boat out and have a bottle of champagne.Ponieważ to są twoje urodziny, sądzę, że możemy zaszaleś i wypić butelkę szampana.
Did he fall or was he pushed.Ciekawe, czy ktoś mu w tym pomógł.
He had come up in the world since he peddled his wife's baked goods from a pushcart.Poprawił swoja pozycję życiąwą odkąd handlował wypiekami zony po domach z wózka ręcznego.
Her mother’s attempt to rein in her highly-sexed daughter by pushing her into an engagement with a young Indian aristocrat misfired.Nie wypaliło usiłowanie matki, aby zahamować duże potrzeby seksualne córki przez wepchnięć jej w zaręczyny z młodym hinduski arystokratą.
Her sphincter went into a series of spasms, clamping and unclamping on the finger as it pushed farther into the deep recesses of her rectum..
I accidentally pushed the table and sent off all drinks flying.Niechcący popchnołem stoł i spowodowałem, że wszystkie szklanki i kieliszki znalazły się w powietrzu.
I can be a tad bit pushy. Actually, I was all set to go.Właściwie, to byłam gotowa, żeby jechać.
I had to push my bike up the hill - it was too steep to ride.Musiałem wepchać rower pod górę, kóra była za stroma, aby na nią wjechać.
I sometimes feel so lonely it's hard to push ahead.Czasem czuję się tak samotny, że ciężko posuwać się naprzód.
I thought, as her body was starting to respond, pushing outwards now and I felt that it might be time for a little cunt tickle..
I will push myself to the utmost, to make the fire as bright as possible, the copper more glossy and the enamel more flamboyant..
I would have shot him if you hadn't pushed me.Byłbym go zastrzelił, gdybyś mnie nie popchnęła.
I'd better be pushing along.Muszę się zbierać.
I'm fed up with being pushed around..
I'm tired of being pushed around by officious civil servants..
If push comes to shove, we can always sell the car..
If push comes to shove, we'll just have to sell the car.W ostateczności po prostu będziemy musieli sprzedać samochód.
If you strike up a friendship with her, she won't be so inclined to push you away.Jeśli zaprzyjaźnisz się z nią, nie będzie chciała się od ciebie odczepić.
In the end she used brute force to push him out..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 14
Callan-lesson 54-55


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować