logo Logowanie
 
Słówko: XML

boat

  
Wymowa: B OW T

Tłumaczenia

łódka, łódź, pływać łódką, prom, przewozić łodzią, sosjerka, statek


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik boat ma następujące znaczenia:

  1. boat - ( a small vessel for travel on water )
  2. gravy boat, gravy holder, sauceboat, boat - ( a dish (often boat-shaped) for serving gravy or sauce )
    sosjerka
Czasownik boat ma następujące znaczenia:
  1. boat - ( ride in a boat on water )
    pływać łódką, przewozić łodzią


Przykłady

As it's your birthday, I think we can push the boat out and have a bottle of champagne.Ponieważ to są twoje urodziny, sądzę, że możemy zaszaleś i wypić butelkę szampana.
He crossed the lake in a boat.Przeprawił się na drugą stronę jeziora łodzią.
He didn't see a figure watching him from the shadow of a lifeboat. Nie widział postaci patrzącej na niego z cienia ratunkowej szalupy.
He made his way forward, but as he approached a lifeboat, one of the officers saw him.Posuwał się do przodu, lecz gdy zbliżył się do łodzi ratunkowej, jeden z oficerów zauważył go.
I changed my mind about giving up my job, but unfortunately I had burnt my boats by telling my boss that I was leaving.Zmieniłem zdanie w sprawie pozucenia pracy, tylko niefortunnie spaliłem za sobą mosty mowiąc szefowi, że odchodzę.
I'm in the same boat I love going down on a girl, I do it every chance I get..
No one noticed that the boat had begun to drift out to sea.Nikt nie zauważył, że zaczeło znosić łódź na otwarte morze.
Part of the boat was sticking up out of the water.Cześć łodzi wystawała z wody.
Poising himself on a rock, he cut the water a moment later in a knife-sharp dive and as his friends watched anxiously from the shore, he set out to catch the boat.Ustawiwszy się na skale, chwilę później przeciął wodę w ostrym jak nóż zanurzeniu i podczas gdy jego przyjaciele patrzyli zaciekawieni z brzegu, puścił się w pogoń za statkiem.
Provided that the boat leaves on time, we should reach France by morning..
She had burned her boats and now she came to think about it, they hadn't been such safe ones either..
Six of the crew, of whom I was one, having let down the boat into the sea, were able to get clear of the ship and the rock..
Something came up with masturbation and I had asked them how many times they sink the little man in the boat!.
The boat bobbed gently up and down on the water.Łódź podskakiwała delikatnie na wodzie w górę i w dół.
The boat broke away from its moorings.Łódź zerwała się z uwięzi.
The boat overturned.Łódź przewrócila się.
The boat settled into the mud at an angle of 35 degrees.Łódź osiadła się w mule pod kątem 35 stopni.
The boat slipped through the water.Łódź sunęła po wodzie.
The boat was floating out to sea.Łodź płynęła na pełne morze.
The boat was secured with a thick rope.Łódka była porządnie zacumowana na grubej linie.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 10
travel
Callan-lesson 54-55
Konrad4


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować