logo Logowanie
 
Słówko: XML

choose (choose, chose, chosen)

Wymowa: CH UW Z

Tłumaczenia

postanowić, woleć, wybierać, wybrać, zdecydować się

Zobacz również: pick out


Grupy znaczeniowe

Czasownik choose ma następujące znaczenia:

  1. take, select, pick out, choose - ( pick out, select, or choose from a number of alternatives )
  2. prefer, opt, choose - ( select as an alternative )
    postanowić, woleć
  3. choose - ( see fit or proper to act in a certain way )
    zdecydować się


Przykłady

Beggars can't be choosers.Na bezrybiu i rak ryba.
Beggars can't be choosers.Z braku laku dobry i opłatek.
Beggars can't be choosers.Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma.
He comes prancing in at any time he chooses.Przychodzi jak gdyby nigdy nic, kiedy mu się podoba.
I don't mind, do as you choose.Mnie jest obojętne, rób, co chcesz.
I'd choose steak over fish.Wybrałbym stek zamiast ryby.
If you so choose.Skoro tak chcesz.
No man chooses evil because it is evil; he only mistakes it for happiness, the good he seeks.Żaden człowiek nie wybiera zła dlatego, że sam jest zły: myli mu się ono ze szczęściem i dobrocią, których pożąda.
No one would choose to live here.Nikt z własnej woli nie chciałby tu mieszkać.
The crunch came when she was forced to choose between her marriage and her career.Moment krytyczny nadszedł, gdy była zmuszona wybierać pomiedzy małżeństwem a karierą.
There are many models to choose from.Do wyboru jest wiele modeli.
There's little to choose between them.Nie ma między nimi większej różnicy.
There's not much to choose from.Nie ma dużego wyboru.
There's not much to choose from.Wybór jest ograniczony.
There's nothing to choose between them.Nie ma między nimi większej różnicy.
There's nothing to choose between X and Y.X i Y niczym specjalnym się od siebie nie różnią.
We cannot choose but to observe the rules.Mie mamy innego wyboru, jak tylko przestrzegać zasad.
Whichever did he choose in the end?Któryż ostatecznie wybrał?
You can choose among these hotels.Możesz wybierać spośród tych hoteli.
You choose where we sit, I don't mind.Ty wybierz, gdzie usiądziemy, mnie jest obojętne.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 16
Słówka 21A.
Callan-Stage06
Callan-lesson 77
b2 czsowniki nieregularne
Callan-Stage07
Hania 1
Hania 3


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować