logo Logowanie
 
Słówko: XML

branch

  
Wymowa: B R AE N CH

Tłumaczenia

branża, filia, gałąź, konar, oddział

Zobacz również: ramify


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik branch ma następujące znaczenia:

  1. arm, limb, branch - ( any projection that is thought to resemble an arm )
  2. subdivision, arm, branch - ( an administrative division of some larger or more complex organization )
  3. branch - ( a stream or river connected to a larger one )
  4. outgrowth, offshoot, offset, branch - ( a natural consequence of development )
  5. branch - ( a division of a stem, or secondary stem arising from the main stem of a plant )
  6. fork, leg, ramification, branch - ( a part of a forked or branching shape )
Czasownik branch ma następujące znaczenia:
  1. ramify, fork, furcate, separate, branch - ( divide into two or more branches so as to form a fork )
  2. ramify, branch - ( grow and send out branches or branch-like structures )


Przykłady

all branches of knowledgewszystkie gałęzie wiedzy
Hang on to the branchTrzymaj się gałęzi.
He hacked away at the branch of the tree until it fell.Rąbał siekeirą gałąź drzewa, aż się zwaliło.
Racism must be eliminated, root and branch..
The branch won't hold you.Ta gałąź cię nie utrzyma.
The branches of the trees waved gently in the breeze..
The branches tapped against the window..
The customer has only to bring the goods in to any branch and an immediate, no-questions-asked refund or replacement will be provided..
The main branches of industry, that is to say mining and metallurgy.Główne gałęzie przemysłu, to jest górnictwo i hutnictwo.
The python coiled itself round the branch.Pyton owinął się wokół gałęzi.
There is no distinction between love and yearning, when yearning is a branch of the original love..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 20
Callan-lesson 54-55


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować