logo Logowanie
 
Słówko: XML

double

  
Wymowa: D AH B AH L

Tłumaczenia

dubler, dublerka, dublet, dublować, dwukrotnie, dwukrotnie wzrastać, dwukrotnie wzrosnąć, kontra, kontrować, mnożyć przez dwa, na dwa, na pół, obstawienie zwycięzców dwóch gonitw, opłynąć, opływać, podwajać, podwoić, podwojona kwota, podwojona liczba, podwojona stawka, podwójna, podwójna kwota, podwójna liczba, podwójna stawka, podwójny, pomnożyć przez dwa, razem, setka, składać w wpół, składać we dwoje, sobowtór, we dwoje, wpół, złożyć w wpół, złożyć we dwoje

Zobacz również: double over


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik double ma następujące znaczenia:

 1. forked, double - ( having two meanings with intent to deceive )
 2. double - ( large enough for two )
 3. bivalent, double - ( used of homologous chromosomes associated in pairs in synapsis )
 4. doubled, twofold, double - ( twice as great or many )
 5. dual, duple, double - ( consisting of or involving two parts or components usually in pairs )
 6. dual, twofold, treble, threefold, double - ( having more than one decidedly dissimilar aspects or qualities )
 7. double - ( used of flowers having more than the usual number of petals in crowded or overlapping arrangements )
Przysłówek double ma następujące znaczenia:
 1. doubly, twice, double - ( to double the degree )
 2. double - ( two together )
  dwukrotnie
 3. double - ( downward and forward )
Rzeczownik double ma następujące znaczenia:
 1. two-base hit, two-bagger, two-baser, double - ( a base hit on which the batter stops safely at second base )
 2. doubling, double - ( raising the stakes in a card game by a factor of 2 )
  dublet, kontra
 3. double - ( a quantity that is twice as great as another )
  podwojona kwota, podwojona liczba, podwojona stawka, podwójna kwota, podwójna liczba, podwójna stawka
 4. image, look-alike, double - ( someone who closely resembles a famous person (especially an actor) )
  sobowtór
 5. stunt man, stunt woman, double - ( a stand-in for movie stars to perform dangerous stunts )
  dubler, dublerka
Czasownik double ma następujące znaczenia:
 1. duplicate, double - ( increase twofold )
  dwukrotnie wzrastać, dwukrotnie wzrosnąć, mnożyć przez dwa, pomnożyć przez dwa
 2. double - ( hit a two-base hit )
 3. double - ( do double duty )
 4. duplicate, reduplicate, repeat, replicate, double - ( make or do or perform again )
  dublować
 5. double over, double up, double - ( bend over or curl up, usually with laughter or pain )
  składać w wpół, składać we dwoje, złożyć w wpół, złożyć we dwoje
 6. double - ( bridge: make a demand for (a card or suit) )
  kontrować, podwajać, podwoić


Przykłady

Black damsel gets her gloryhole and bum shagged in a double penetration gang-bang..
I called for a member of the stuff, who came running on the double a with hurricane lantern.Wezwałem pracownika, który na jednej nodze przybiegł z latarnią sztormową.
I dated an Asian girl years ago that told me she liked to watch porn and double click her mouse..
I double took a little bit when she ordered a cigar.Rzuciłem powtórnie wzrokiem, gdy zamawiała cygaro.
I double up in pain and realise what happened.Skręcam się z bólu i jestem świadomym co się stało.
I went at the double into the nearest trench.Biegiem udałem się do najbliższego okopu.
rabbit ears, double glitchuszy(cudzysłów) ""
The audience were doubled up with laughter.Publiczność skręcała się ze śmiechu.
The audience were doubled up with laughter.Publiczność pokładała się ze śmiechu.
The fact that the number of deaths from cancer in the area has doubled surely gives the lie to official assurances of the safety of nuclear power..
The number of people sleeping rough in London has doubled over the past 10 years and the UK is sleepwalking into a homelessness crisis, a charity has warned..
There is a double standard that a woman is not supposed to marry a man beneath her station at all, but it's okay for men to do it because it maintains their superior position..
They double-teamed Jordan in the second half..
Those who take and take from others will have double taken from them!.
Total investments for this year reached £53 million, and, to put this into perspective, investments this year were double those made in 2001..
We are looking to double our profits over the next five years.Przez następnych pięć lat spodziewamy się podwojenia naszych zysków.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 21
Callan-Stage06
Callan-lesson 92


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować