logo Logowanie
 
Słówko: XML

instant

  
Wymowa: IH N S T AH N T

Tłumaczenia

chwila, gotowy, moment, momentalny, nagl?cy, natychmiastowy, pilny

Zobacz również: insistent


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik instant ma następujące znaczenia:

  1. clamant, crying, exigent, insistent, instant - ( demanding attention )
  2. instantaneous, instant - ( occurring with no delay )
  3. inst, instant - ( in or of the present month )
Rzeczownik instant ma następujące znaczenia:
  1. moment, minute, second, instant - ( a particular point in time )
    chwila, moment
  2. blink of an eye, flash, heartbeat, jiffy, split second, trice, twinkling, wink, New York minute, instant - ( a very short time (as the time it takes the eye blink or the heart to beat) )


Przykłady

Come here this instant!Chod? tu w tej chwili!
I feel the knives are out for me yet I have to maintain a happy smiley face at work and also terrified of phoning in sick again because that would mean instant dismissal.Czuje, ?e wszyscy s? przeciwko mnie, w pracy ci?gle musz? zachowywa? pogodn? u?miechni?t? bu?k? i tak?e panicznie ba?em si? znowu dzwoni? do pracy, powiadamiaj?c o chorobie, bo oznacza?oby to natychmiastowe zwolnienie.
I felt like my old life had slipped through my fingers in an instant, but I was trying to hang on to it.Poczu?em jak moje stare ?ycie momentalnie przeciek?o mi przez palce, ale próbowa?em si? go kurczowo trzyma?.
I took an instant dislike to him.Od razu mi si? nie spodoba?.
Instantly he was surrounded.Natychmiast zosta? otoczony.
Instantly the figure was over the side and into water below. Natychmiast posta? znalaz?a si? za burt?, w wodzie poni?ej.
The driver was killed instantaneously.Kierowca zgin?? na miejscu.

Zdjęcia

DB Error: connect failed