logo Logowanie
 
Słówko: XML

lift

  
Wymowa: L IH F T

Tłumaczenia

dawać się podnieść, podnieść, podnosić się, przym, przymykać, ściągnąć, winda, wyciąg narciarski, zapuszkować, zerżnąć, zwalić, zwijać, zwinąć

Zobacz również: pilfer


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik lift ma następujące znaczenia:

 1. raise, heave, lift - ( the act of raising something )
 2. lift - ( a ride in a car )
 3. airlift, lift - ( transportation of people or goods by air (especially when other means of access are unavailable) )
 4. face lift, facelift, face lifting, cosmetic surgery, rhytidectomy, rhytidoplasty, nip and tuck, lift - ( plastic surgery to remove wrinkles and other signs of aging from your face )
 5. lift - ( the act of giving temporary assistance )
 6. elevator, lift - ( lifting device consisting of a platform or cage that is raised and lowered mechanically in a vertical shaft in order to move people from one floor to another in a building )
 7. lift - ( one of the layers forming the heel of a shoe or boot )
 8. lift - ( a device worn in a shoe or boot to make the wearer look taller or to correct a shortened leg )
 9. ski tow, ski lift, lift - ( a powered conveyance that carries skiers up a hill )
 10. rise, lift - ( a wave that lifts the surface of the water or ground )
 11. elevation, raising, lift - ( the event of something being raised upward )
 12. aerodynamic lift, lift - ( the component of the aerodynamic forces acting on an airfoil that opposes gravity )
Czasownik lift ma następujące znaczenia:
 1. face-lift, lift - ( perform cosmetic surgery on someone's face )
 2. lift - ( remove from a surface )
 3. lift - ( take off or away by decreasing )
 4. lift - ( remove from a seedbed or from a nursery )
 5. lift - ( remove (hair) by scalping )
 6. raise, lift - ( put an end to )
 7. lift - ( rise upward, as from pressure or moisture )
 8. raise, elevate, lift - ( raise in rank or condition )
 9. raise, lift - ( invigorate or heighten )
 10. lift - ( call to stop the hunt or to retire, as of hunting dogs )
 11. revoke, annul, countermand, reverse, repeal, overturn, rescind, vacate, lift - ( annul by recalling or rescinding )
 12. lift - ( make audible )
 13. lift - ( take (root crops) out of the ground )
 14. airlift, lift - ( fly people or goods to or from places not accessible by other means )
 15. hoist, wind, lift - ( raise or haul up with or as if with mechanical help )
 16. lift - ( take hold of something and move it to a different location )
 17. rise, arise, move up, go up, come up, uprise, lift - ( move upward )
 18. raise, lift - ( move upwards )
 19. raise, elevate, get up, bring up, lift - ( raise from a lower to a higher position )
 20. pilfer, cabbage, purloin, pinch, abstract, snarf, swipe, hook, sneak, filch, nobble, lift - ( make off with belongings of others )
  zwijać, zwinąć
 21. rustle, lift - ( take illegally )
 22. plagiarize, plagiarise, lift - ( take without referencing from someone else's writing or speech )
  ściągnąć, zerżnąć, zwalić
 23. lift - ( pay off (a mortgage) )
 24. rise, rear, lift - ( rise up )


Przykłady

Are you ready to lift-off?.
Could you oblige me with a lift?Czy mógłbyś mnie podwieźć?
He declined the offer of a lift home.Odrzucił propozycję odwiezienia go do domu.
He lifted it up and promptly dropped it.Podniósł to i natychmiast upuścił.
Her upbringing had already preconditioned her to believe that it was her Christian and female duty to work for the “uplift” of the “little unclad savages” she found on her husband's ranch.Jej wychowanie już wykształciło w niej odruch, że uważać, że to był jej chrześcijański obowiązek, żeby pracować nad 'podniesieniem na duchu nagich dzikusków', których znalazła na farmie męża.
His spirit began to lift.Nastrój zaczął mu się poprawiać.
I don’t need a lift, thanks. I’d rather walk..
I thumbed a lift from a lorry driver.Podrzucił mnie kierowca ciężarówki.
I was given a lift by Robert, but Maria got there under her own steam.Mnie podwiózł Robert, ale Maria dotarła na miejsce sama.
I've got some amazing women in my life that lift me up and make me accountable to friendship..
I've just come down in the lift.Właśnie zjechałem windą.
It just so happened that we were going the same way, so he gave me a lift.Tak się zdarzyło, że szliśmy tą samą drogą, więc mnie podwiózł.
My spirits lifted.Nastrójmi się poprawił.
On January 17, 1981, President Ferdinand E. Marcos lifted martial law17 stycznia 1981 roku prezydent Ferdinand E. Marcos zniósł stan wojenny.
Our spirits lifted.Nabraliśmy otuchy.
Shall I lift your suitcase down for you?Czy zdjąć ci walizkę?
She declined his offer of a lift.Odrzuciła jego propozucję podwiezienia.
She hitched a lift home.Złapała okazję do domu.
She uses her right hand to diddle her clitty while using her left hand to lift up her left knocker and suck it..
The D-notice was lifted after news of the computer theft was circulated by an international news agency..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 18
NewHeadway07
hotel
słówka2
b2 unit 7


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować