logo Logowanie
 
Słówko: XML

man

  
Wymowa: M AE N

Tłumaczenia

człowiek, Metropolitan Area Network, mężczyzna, obsadzać, obsadzić, obsługiwać


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik man ma następujące znaczenia:

 1. homo, human being, human, man - ( any living or extinct member of the family Hominidae )
  człowiek
 2. piece, man - ( game equipment consisting of an object used in playing certain board games )
 3. world, human race, humanity, humankind, human beings, humans, mankind, man - ( all of the inhabitants of the earth )
 4. Isle of Man, man - ( one of the British Isles in the Irish Sea )
 5. adult male, man - ( an adult male person (as opposed to a woman) )
  mężczyzna
 6. man - ( a male person who plays a significant role (husband or lover or boyfriend) in the life of a particular woman )
 7. man - ( an adult male person who has a manly character (virile and courageous competent) )
 8. man - ( the generic use of the word to refer to any human being )
 9. man - ( a male subordinate )
 10. serviceman, military man, military personnel, man - ( someone who serves in the armed forces )
 11. valet, valet de chambre, gentleman, gentleman's gentleman, man - ( a manservant who acts as a personal attendant to his employer )
Czasownik man ma następujące znaczenia:
 1. man - ( provide with men )
  obsadzać, obsadzić
 2. man - ( take charge of a certain job )
  obsługiwać


Przykłady

"Are you insane?" the bartender demanded. "Czyś Ty oszalał?" pyta się barman.
"Don't worry about it." the man answered. "Nic się nie martw", odpowiedział mężczyzna
"Sorry," the man replies, "he's not for sale." The stranger increases the offer to $250,000.00 cash up front. "Przepraszam" ,facet odpowiedział,"ona nie jest na sprzedaż." Nieznajomy podwyższył stawkę do 250 tysięcy dolarów gotówką płatną z góry
'I feel awful.' 'That comes from eating too many sweets.'"Okropnie się czuję." "To jest spowidowane jedzieniem zbyt wielu słodyczy."
'The man came from your cabin, Mr. Harding."Ten mężczyzna wyszedł z pańskiej kabiny, panie Hardnig.
A billion hours ago, human life appearred on earth. A billion minutes ago, Christianity emerged. A billion Coca-Colas ago was yesterday morning..
A bare ass woman loves to fuck doggie-style..
A fuckable female to me is a mature female, not prohibitted, not frigid and knows how to please both herself as well knowing how to please a man..
A man beloved by all.Ulubieniec wszystkich.
A man can be happy with any woman as long as he does not love her.Mężczyzna może być szczęśliwy z każdą kobietą, pod warunkiem że jej nie kocha.
A man is being held at the police station.Mężczyzna jest trzymany na posterunku policji.
A man is stranded on a desert island, all alone for ten years. Mężczyzna od dziesięciu lat przebywa samotnie na bezludnej wyspie.
A man of his abilities should go far in the Party..
A man variously described as a fool and a martyr.Mężczyzna określany czasem jako głupiec, a czasem jako męczennik.
A man walks into a bar and asks the bartender, "If I show you a really good trick, will you give me a free drink?" Facet wchodzi do baru i pyta barmana, "Jeśli pokażę ci naprawdę dobrą sztuczkę, postawisz mi drinka?"
A man was mowing his lawn when he heard his neighbor, who happened to be a blonde, come out of her house. Mężczyzna kosił swój trawnik kiedy zobaczył swoją sąsiadkę, która była blondynką, wychodzącą ze swojego domu.
A man who had claimed to have loved her killed her..
A nod is as good as a wink to a blind man.Aluzję pojąłem, dwa razy nie trzeba mi powtarzać.
A politican divides mankind into two classes: tools and enemies.Polityk dzieli ludzkość na dwie klasy: narzędzia i wrogów.
A problem that has defeated many great minds.Zagadnienie, któremu nie dało rady wiele tęgich umysłów.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 7
J. ang. dla początk. - 1-5


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować