logo Logowanie
 
Słówko: XML

mother

  
Wymowa: M AH DH ER

Tłumaczenia

matka, matkować, niańczyć, rodzić, urodzić, wychować, wychowywać


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik mother ma następujące znaczenia:

  1. mother - ( a condition that is the inspiration for an activity or situation )
  2. female parent, mother - ( a woman who has given birth to a child (also used as a term of address to your mother) )
  3. mother - ( a term of address for an elderly woman )
  4. mother - ( a stringy slimy substance consisting of yeast cells and bacteria )
Czasownik mother ma następujące znaczenia:
  1. beget, get, engender, father, sire, generate, bring forth, mother - ( make children )
    rodzić, urodzić
  2. fuss, overprotect, mother - ( care for like a mother )
    matkować, niańczyć, wychować, wychowywać


Przykłady

A new mother will appreciate gifts geared to her needs as well as the baby's.Młoda mama doceni prezenty dostosowanym do jej potrzeb jak i dzidziuś.
Barbara's cunt went into spasm as soon as her tongue touched my mother's clit..
Chloe wants to tell her mother she’s fallen in love with a girlfriend..
He deceived his mother into believing that he hadn't stolen the money.Oszukał matkę tak, że uwierzyła, że nie ukradł pieniędzy.
He hugged his mother and sisters and got on the train.Uściaskał matkę i siostry i wskoczył do pociągu.
He ought to be strung up for what he said about his mother..
He saw some resemblance to the mother in her daughter's features.Doszukiwał się w twarzy córki podobieństwa do matki.
He spent many years caring for his senile mother..
He took his mother for a ride.Zabrał matkę na przejażdżkę.
He worships his mother's memory.Czci pamięć matki.
he's fretting for his mother.Płacze za matką.
Her mother had admonished her for years not to marry a man beneath her as she had done.Od lat matka doradzała jej, żeby nie popełniała mezalansu.
Her mother’s attempt to rein in her highly-sexed daughter by pushing her into an engagement with a young Indian aristocrat misfired.Nie wypaliło usiłowanie matki, aby zahamować duże potrzeby seksualne córki przez wepchnięć jej w zaręczyny z młodym hinduski arystokratą.
Her talent did not match her mother's ambitions.Ambicje matki były nie duże w stosunku do talentu córki.
His mother could pass for his sister.Jego matka mogła uchodzić za jego siostrę.
His mother spoiled him, indulging his every whim..
His mother was worried that he was in earnest about wanting to leave university.Jego matka martwiła się, że na poważnie chce opuścić uniwersytey.
I didn't want to just go through the motions of mothering..
I don't see how anyone could confuse me with my mother!.
I have the odds stacked against me – a system that focuses first on the child, second on the mother and totally ignores me.Jestem bez szans - system, który po pierwsze skupia się na dzieciach, po drugie na matkach i całkowicie pomija mnie.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 7
family
rodzina
J. ang. dla początk. - 1-5


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować